Hanácké slovniček

Dokope jôž 2236 vérazu a všecke aji po anglikánske.

Hanácké slovňik Josefa Borockého ve formátu PDF > Hanácké slovňik.

Po hanácke Po panske Po anglicke
- bêt do pater (sô do pater, seš .., je .. , zmê .., ste .., só ..)být vysokýbe tall
- cecankohoutek, uzávěr, pípatap
- dovi dokuďkdoví dokdywho knows until when
- kômštovné, -ášikovný, -á, praktickýhandy
- křédlêt se (křédlim, -iš, -i, -imê, -ite, -ijó)natřásat se swagger
- krôchtakůr (místo pro varhany, pěvecký sbor a hudebníky)gallery, choir
- kukêflašinet, lajerstreet organ
- lehle, léhleejhle, vidabehold, “stone the crow“
- mlôvit (mlôvim, -iš, -i, -imê, -ite, -ijó) po panskêmluvit spisovněspeak standard
- mlôvit po dědinskê (po hanáckê)mluvit hanáckyspeak Haná dialect
- nádrabikuchyňské načiníutensil
- neščápenězatraceně, hodnědamned, a hack of
- nigdê, nigdánikdynever
- oměknót (oměknô, -eš, -e, -emê, -ete, -ó)změknoutbecome softer
- poglgovat (poglgôjô, -eš, -e, -em, -ete, -ôjó)polykat naprázdno, hýbat ohryzkemswallow, move Adam´s apple
- s deset, ze štêrêasi tak deset, asi tak čtyřiaround ten, around four
- septět (septim, -iš, -i, -imê, -ite, -ijó)svištětwhistle
- těžko, tiž, nétižšpatně, hůř, nejhůřbadly, worse, worst
- tédeň týdenweek
- tihnót (tihnô, -eš, -e, -emê, -ete, -ó)vydat se (kam)set off
- vêžévat (vêžévám, -áš, -á, -ámê, -áte, -aji) trávit (o jídle)digest
- vêfrknót (vêfrknô, -eš, -e, -emê, -ete, -ó)vypít, vyzunknoutdrink up
- vêklehtané, -ávyviklaný, -áwobbly
- vêklehtat (vêklehtám, -áš, -á, -ámê, -áte, -aji)vyviklatwobble
- vêlóchnót (vêlóchnô, -eš, -e, -emê, -ete, -ó)vypít (rychle)drink up (quickly)
- zátočênazatáčkacurve
- zazenknót (zazenknô, -eš, -e, -emê, -ete, -ó)cinknout, zarachotittinkle
- ze štêrê, s desetasi tak čtyři, asi tak desetaround four, around ten
- zhlidné, -ápohledný, -ágood-looking
- zmatanesmyslnonsense
- zmišêt (se) zmišim, -iš, -i, -imê, -ite, -ijósmíchat (se)mingle, mix
ô (nás)u (nás)at us
ôšôšněnéušpiněný, ušušněnýsoiled
ôšálškvorearwig
ôščôřovat se (ôščôřôjô, ôščôřôješ, ôščôřôjó se)usmívat sesmile
ôščépnôtiuštípnutísting
ôščépnót (ôščépnô, ôščépneš, ôščépnó)uštípnoutsting
ôščepekodštěpekfragment
ôšet (ôšejô, ôšeješ, ôšejó)ušítsew
ôškrtokřesaný mlýnský kámenscuffed millstone
ôšmóranecumazanecdirty, smudged
ôšnicazpůsob vázání lipského šátku (“na ošnice“)headscarf (tied in a special way)
ôšobrstané, -á, -y, -iušpiněný, -á, -é, -ídirty, smudged
ôšoplstané, -á, -y, -iušpiněný, -á, -é, -ídirty, smudged
ôštknót (ôštknô, ôštkneš, ôštknó)uštknoutbite
ôšvajcnót (ôšvajcnô, ôšvajcneš, ôšvajcnó)odříznout, ukrojit, uříznoutcut off, slice off, cut away
ôžêt (ôžêjô, ôžêješ, ôžêje, ôžêjeme, ôžêjete, ôžêjó)užítenjoy
ôžirat se (ôžirám, ôžiráš, ôžirajó se) trápit sebother
ôčêčané, -á, -yunavený, á, -é (o díteti)tired
ôčêt (se) ôčim, ôčiš, ôčijó (se)učit (se)learn (without “se“ means also teach)
ôčêtelučitelteacher
ôcapkané, -á, -y, -iunavený, -á, -é, -ítired
ôcaplované, -á, -y, -ivysílený, -á, -é, -íexhausted
ôcaprtané, -á, -y, -iuchozený, -á, -é, -ífootworn
ôcasnované, -á, -y, -iutahaný, -á, -é, -ítired out
ôdôndané, -á, -y, -iunavený, -á, -é, -ítired
ôdačkat (ôdačkám, ôdačkáš, ôdačkaji)umačkatram down
ôdatné, ôdatahrdý, statečnýbrave, courageous
ôderêt (ôderim, ôderiš, ôderijó)udeřit (také o hromu)hit, (also clap of thunder)
ôderkadruh dřevěné dýmkykind of a wooden pipe
ôdobróchat (ôdobróšô, ôdobróšeš, ôdobróšijó)udobřit, uchlácholit placate
ôféfnót (ôféfnô, ôféfneš, ôféfnó)utéct nepozorovaně, vytratit seescape
ôfóknót (ôfóknô, ôfókneš, ôfóknó)zmizet (tajně)decamp
ôhôdit (ôhôdim, ôhôdiš, ôhôdijó)uudit (dok.)smoke
ôhřébnót (ôhřébnô, ôhřébneš, ôhřébnó)ukousnoutbite
ôhřit se (ôhřejô, ôhřeješ, ôřejó se)zahřát se, přehřát sewarmup, overheat
ôhnót (ôhnô, ôhneš, ôhnó)uhnout, vyhnoutdodge
ôhonit (ôhonim, ôhoniš, ôhonijó)uhonitoverride
ôcháčkrajáč, kameninový hrneccrock
ôchalgat (ôchalgám, -áš, -á, -ámê, -áte, -aji)uchlácholit, ukonejšitsoothe
ôchlovat (ôchlôjô, ôchlôješ, ôchlôjó)bítbeat
ôkêsané, -á, -y, -izakysaný, -á, -é, -ísoured
ôkřečet (ôkřečim, ôkřečiš, ôkřečijó)ukřičetcry down, shut down
ôklóct (ôklôčô, ôklôčeš, ôklôčó) utlouci - například máslochurn (e.g. churn a butter)
ôklóhnót (ôklóhnô, ôklóhneš, ôklóhnó)uklouznoutslip
ôklózet (ôklózim, ôklóziš, ôklózijó)uklízetclean up
ôklačêt -čit (ôklačim, ôklačiš, ôklačijó)utlačit (např. vozík)overbear, push
ôklohnit (ôklohnim, ôklohniš, ôklohnijó)uvařit (neodborně a ledabyle)whip up (cook sloppily)
ôkrévat (ôkrévám, ôkréváš, ôkrévaji)ukrývathide
ôkrêt (ôkrêjô, ôkrêješ, ôkrêjó)ukrýthide
ôlebedit se (ôlebedim, ôlebediš, ôlebedijó se)usadit sesit down, plunk down
ôleca, ôlečkaulice, uličkastreet, lane
ôlefčêt (ôlefčim, ôlefčiš, ôlefčijó)ulehčit, usnadnitfacilitate
ôlevovat (ôlevôjô, ôlevoješ, ôlevojó)ulevovatdisburden
ômôčené, ômôčenáumučený, umučenátortured
ômêt (ômêjô, ômêješ, ômêjó)umýt (např. nádobí)wash (e.g. dishes)
ômêt se (ômêjô se, ômêješ se, ômêjó se)umýt sewash
ômatlat (ômatlám, -áš, -á, -ámê, -áte, -aji)ušpinitsoil
ômatrované, -á, -y, -iunavený, -á, -é, -ítired
ôminek, óminekpředsevzetí, úmyslintention
ômknót se /nekemô/ (ômklo se mô)neuspět (neuspěl)fail
ômrněné nelibý, nevzhlednýunpleasant, wry
ônikat (ônikám, -áš, -ajó)unikatelude
ôondané, -á, -y, -iunavený, -á, -é, -íaweary
ôpajtnót (ôpajtnô, ôpajtneš, ôpajtnó)uzmout, vzít úkradkemseize
ôpendovat (ôpendôjô, ôpendôješ, ôpendôjó)meškatdelay
ôpleskat (ôpleskám, -áš, -á, -ámê, -áte, -aji)uplácatlump up
ôrčêt (ôrčim, ôrčiš, ôrčijó)určitacertain
ôrbářkniha, ve které byly zapsány povinnosti poddanýchbook with duties of cotters
ôrustlé, ôrustlá, ôrustliurostlý, urostlá, urostlístrapping, well-built
ôsádlêt se (ôsádlim se, ôsádliš se, ôsádlijó se)usídlit se, usadit se (i do křesla)sit
ôschlé, ôschláuschlý, uschládry
ôsnót (ôsnô, ôsneš, ôsnó)usnoutasleep
ôsotoněnéudýchanýbreathless
ôtěkat (ôtěkám, ôtěkáš, ôtěkaji)utíkat, běžet (nedok.)run
ôtict (ôtečô, -eš, -e, -emê, -ete, -čó)utéci (dok.)run away
ôtikáčekkabát (krátký, lehký)coat (short, light)
ôvizet (ôvizô, ôvizeš, ôvizó)uvidětsee, sight
ôviznót (ôviznô, ôvizneš, ôviznó)uváznoutbog down
šôšeňchlapec (předškolní), zaschlé okvětí na ovocismall boy,dried perianth on fruits
šôšeňzakrslík, malý postavoushrimpy person
šôšeň (vězde)meteorit, člověk malý postavou - zakrslíkmeteorite, shrimpy person
šôšk šeptáníwhispering
šôškat (šôškám, šôškáš, šôšká), pošôškat šeptat, pošeptatwhisper
šôškat (šôškám, šôškáš, šôškaji n. šôšotajó)šepotatwhisper
šôšniflêntačlověk drobný postavou i výkonem při prácismall weak person
šôšnilzvídavý, leč ne příliš pracovitý člověkcurious person (not too diligent)
šôšnit /se/ (šôšnim, -iš, -i, -imê, -ite, -ijó)piplat se v něčem, s něčímfiddle with sth.
šôfánek, šôfannaběračkaladle
šôkat (šôkám, -áš, -á, -ámê, -áte, -aji)pobíhat z místa na místomill around
šôleknávlek na prst z kůžeslip made from leather
šôpinašupinascale (fish scale)
šôpkaslupkarind, jacket
šôt, šôtičtverák kluk, čtverácijoker, rascal
šášisítinarushes (Juncaceae)
šáchoširákosíreed(s)
šárřada, pruhrow, stripe
šédrem nakřivo, šikmoaskew, awry
šépčišípkovíwild rose bushes
šézakočárcoach, carriage
šňôpat (šňôpô, -eš, -e, -eme, -ete, -ó)slídit, tajně hledathunt
šókalaloudal, trochu opožděný při prácislowcoach
šómat (šómám, šómáš, šómaji)šumětrustle
šópalšoupálek, ptáktreecreeper
šórempomalu nebo nakřivoslowly or crooked
šórempěškyon foot
ščôřêt se (ščôřim se, ščôřiš se, ščôřijó se)smát se, usmívat sesmile
ščôřêt se, ôščôřovat se, ščóhlêtsmát se, usmívat sesmile
ščôglat (ščôglô, ščôgleš, ščôgló), ščôglêkatviklat (např. klikou)waggle
ščôchnót se (ščôchnô, -eš, -e, -emê, -ete, -nó se)sblížit sebecome close
ščôkat (ščôkám, ščôkáš, ščôkaji)škytathiccup
ščôkavectruskavecknotgrass
ščôkavkaškytavkahiccup
ščáva šťáva juice
ščépanáštípaná (pusa)pinch kiss
ščépnót (ščépnô, ščépneš, ščépnó)štípnoutpinch, clip
ščóřánekskrojek chlebaheel of bread
ščópléštíhlý, vytáhlýslim
ščórštír scorpion
ščórat (ščórám, -áš, -á, -ámê, -áte, -aji)obesychat, osychatbecome dry
šêšenka, šêšenkêknedlíček, knedlíčkyquenelle, meat ball
šêška, šêškêknedlík, knedlíkydumpling(s)
šêškê, barôšešišky (jehličnatých stromů)cones
šêdlo, šédlovážkadragonfly
ščaglekusypieces
šêkemšikmo, z bokuaskew
šêknót se (šêknô, -eš, -e, -emê, -ete, -ó se)hodit se, být vhodné (dok.)be suitable
šêkovat se (šêkôjô, šêkôješ, šêkôje, šêkôjemê, šêkôjete, šêkôjó se)hodit se, být vhodné (nedok.)be suitable
ščava, ščavíkšťovíksorrel
šabala, šabalkavězení (obecní)prison (municipal)
šacovat (šacôjô, šacôješ, šacôjó)odhadovatestimate
ščebetštěbetánítwittering
ščedré, ščedráštědrý, štědráunstinted
ščepánêkřížalydried fruit
ščepka, ščepetkašpetkamodicum
ščerbákluční plevel z druhu čekankychicory (weed)
ščercháčejablka (co opravdu “štěrchají“)apples
ščermákpták čermáček, fojtíkrobin
šajnêstaré rakouské papírové penízeold Austrian money
šakvšakhowever
šalofenstrêokeniceshutter
šamplêcahádkaquarrel
šandêšlebraces
šarapatkêpatky v zadu na saníchrear part of sledge
šatlavaobecní vězenímunicipal prison
šebelamluvka (moc mluví, ale ne rozumně)chatterer
šebinkêčást trakaře nad kolečkem, nazad ohnutábarrow (a part of it)
šenkovňavýčepní místnostpub
šentešnálevní stůlbar
šestkadesetník staré rakouské měnycoin (old one)
šestroksedadlo na voze vycpané slamouseat on carriage stuffed with straw
šfidlêkat na hósle (šfidlêkám, -áš, -á, -ámê, -áte, -ajó)hrát (nevalně) na housleplay violine (poorly)
šišvořiplevel, zakvétající drobným kvítkemweed (with small blooms)
šiblépřihlouplýsimple-minded
šibr, šifrbřidliceslate
šifrákbřidlicová deskaslate
šikslažena záletnáphilandering woman
šiltkšiltpeak
šina, šinêkolejnicerail
širêpostrojharness
škařópškraloupcrust
škarbal, škarbalebota, boty (ochozené, staré)old shoes
škarnótkakornoutekcone (small)
šklôbantrhantatterdemalion
šklibit (šklibim, šklibiš, šklibijó) - nešklib!plakat - neplač!cry - do not cry!
šklibit se (šklibim se, šklibiš se, šklibijó se)pošklebovat se, šklebit segrimace
škobrcat (škobrcô, -eš, -e, -emê, -ete, -có)klopýtatstumble
škrôtaledová kra na potoce, rybníceice floe
škrôtêboty - opotřebované, neforemnéshoes (shabby and formless)
škraň, škranělíc, lícecheek(s)
škrablenametla (opotřebovaná, ostrá)besom (old, with sharp endings)
škrknót (škrknô, -eš, -e, -emê, -ete, -nó)mrsknout, náhle vyskočit, ale i škrtnout (sirkou i nápis)suddenly jump up, but also, delete
škrobáčekbroučeksmall beatle
škrpat (škrpám, -áš, -á, -ámê, -áte, -aji)klopýtatstumble
škutchlapčisko, výrostekteenager (boy)
škvrklésckvrklýshring, get wrinkled
šlôpek, šlupekpráhdoor-step
šléšky, šléškênočkysmall dumplings
šlahařvedoucí olejové dílny, který šlahal roztlučený semenecprofession (related to vegetal oil production)
šlahanecstopa na kůži po ráně prutemtrace on skin (after stick swipe)
šlahnót sebó (šlahnô sebó, -eš, -e, -emê, -ete, -nó)vydat se (kam)set out
šlajfbrzdabrake
šlajfšukêbrusle (kolumbusky, kačenky, kvinty)skates
šlefiřbrusičknife-grinder
álija, hálija alej, stromořadíalley
šliovica, šlihovicaslivovice plum-brandy
šmôrinekumouněný chlapecgrimy boy
šmárgotkavýraz údivu a překvapeníJesus Maria Joseph - expression of amazement and surprise
šmédit (šmédim, -iš, -i, -imê, -ite, -ijó)šmejdit, lozitbustle
šmérat (šméřô, šméráš, šmérajó)šimrattickle
šmahôlasmažená vajíčkafried eggs
šmanďa, šmanďákleváklefthander
šmarovat (šmarôjô, -eš, -e, -emê, -ete, -ôjó)kráčet (si)walk, march
šmikê hakêsem tam, klikyhákysquiggle
šmodrchanepořádekclutter
šnédrovat (šnédrôjô, -eš, -e, -emê, -ete, -ôjó)vyjet z kolejí (vůz i saně)derail
šnurovacišněrovacílaced
šnurportknírymustache
šobrstšustot, šramotrustle
šorecsukněskirt
špôlecpulec, také malý kluktadpole, also small boy
špônt, špôntê/špôntizátka, malé dítě, zátky/malé dětistopper, also tot
špélek, špélkêšpejleskewer, skewers
špérkêzabijačkapig-sticking
špacirštokvycházková hůlwalking stick
špalétavjezd do stodoly (zapuštěný)entryway into barn
šparačkêdrobnostismallnesses
špatašpatnostbadness
šperechtastrašidlo (na štědrý v. hrozil navrtáváním zlob. dětí nebozezem)bogey
špičák krumpáč (špičatý)hack, pick
špica, špicedrát - paprsek (v kole bicyklu), dráty - paprskyspoke, spokes (a part of bike wheel)
špidlaté, -á, -y, -išpičatý, -á, -é, -ípointed
špidlehrotyspikes
špichélšpičatý trnspiky prickle
šplechtačkavařečkamixing spoon
šplechtat (šplechtám, -áš, -á, -ámê, -áte, -aji)smát se hlasitělaugh loudly
špodiantidělníci v cukrovaru, co pracují u “špodia“sugar factory workers
šporheltsporákcooker, stove
špornaostruha kohouta (ale i jezdecká)spur
šprôšelpříčka žebříkucross rai lof a ladder
špračkahračkatoy
šprcekvrabecsparrow
šprleňové (plotek)tyčkový (plot)paling
šprndákměchačka (dřevěná nebo drátěná)stirring spoon
šršňáksršeňhornet
šrákêkoza na řezání dřeva, kšandysawhorse, braces, suspenders
šrutkakus uzeného masaflitch (smoked meat)
štôchat (štôchám, štôcháš, štôchaji)tlačit, strkatpush
štôchat se (štôchám se, štôcháš se, štôchaji se)tlačit se, strkat sejostle, push forward
štáralašťourafault-finder, carper
štárat (štářô, štářeš, štářó)rýpatdig, poke
štêch, štêchêsteh, stehystitch, stitches
štêchovat (štêchôjô, -eš, -e, -emê, -ete, -ôjó)stehovatstitch
štêrê, štêřem, štveřêcačtyři, čtyřem, čtveřicefour, to four, quaternion
štêrlêstové jetelčtyřlístekquaterfoil
štabarcrámus, povykkerfuffle
štampilka razítko stamp
štamprlka, štamfrlkaštamprledram, snifter
štandlnádoba ze dřeva (na vodu, s víkem, rozšiřující se dolů)woodden container (for water)
štandliknádobka ze dřevasmall woodden container
štandrlezastaveníčko, vyhráváníserenade
štarák (do zôbu)párátko (zubní)tooth-pick
štichnót (štichnô, -eš, -e, -emê, -ete, -nó)předběhnout, porazit v soutěžiovertake
štichovat se (štichôjô, -eš, -e, -emê, -ete, -jó se)předbíhat se, soutěžitcompete with
štipekždibec, kousekpinch
štivlatêsandálysandals
štokstůl z dubového dřeva (obvykle v hospodě)table made from oakwood (usually in a pub)
štokrlátkožidlička - bez opěradlachair (small and without backrest)
štráchat se (štráchám, -áš, -á, -ámê, -áte, -ajó se) loudat sesaunter
štricla chlebabochník nebo šiška chlebaloaf of bread
štružókslamníkstraw mattress
štrychčertovina, žertdevilment, prank
štvrťčtvrt (také čtvrt gruntu)fourth
štvrtečkaštamprličkadram, snifter
štvrtnica, štvrtně, štvrtňatasudy 1/4 hektolitrovébeer barrel (25 l)
štyclenápěstničkymuff
štychovat se (štychôjô, štychôješ, štychôjó se)předbíhat se, soutěžitcompete with
šulan, šulanêbramborová šiška, bramborové šiškypotatoe bun
šupna (do šupně)kůlna (do kůlny)shed
šuspajtlpodivín, šusfreak
šustkaděvče - živé, trochu lehčígirl - vivacious, a bit good-time
šutrštěrkgrit
švajcat (švajcám, -áš, -á, -ámê, -áte, -aji)krájet (nedok.)cut
švajcnót (švajcnô, -eš, -e, -emê, -ete, -nó)ukrojit (dok.)cut off, slice
švidrat (švidřô, švidřeš, švidřó n. švidraji)šilhatgoggle, squint
švidraté, -á, -y, -išilhavý, -á, -é, -ísquint
švihavkaprut, který se dobře zaplétástick for interlocking
švinglařšejdířswindler
ÔrálUral, hraniční horstvo v Rusku mezi Evropou a AsiíUral
éhle hohleďte holook at him!
ňôhňat (ňôhňám, ňôhňáš, ňôhňajó)huhňat, mluvit nesrozumitelněmumble
ňém, ňójim, jíthem, to her
ňém, ňó, němaním, ní, nimi(with) him, her, them
ňórat (ňórám, ňóráš, ňórajó)pátratsearch
ťôhykťuhýk, sýček, hlasatel smrtibutcher-bird
ťôkanhlupák 1fool, simpleton
žáhořêt (žáhořim, -iš, -i, -imê, -ite, -ijó)žvanit (zdlouhavě)blather
žébropředchůdce fukaru (na čištění obilí)former filter machine (for corn)
žébrovat (žébrôjô, -eš, -e, -emê, -ete, -ôjó)fukarovat, čistit fukaremclean by blowing
žédlékžejdlík (0,34 l)measure for liquids (0,34 l)
žédlo zřídlospring (natural)
žédlo (hmyzu)žihadlosting(er)
žékrôťsvazek holí pro postavení májkybundle of sticks
žňa, ve žňažně, o žníchharvest, at harvest
žóželsouborný název pro plazy, obojživelníky a havěť vůbecvermin
žêčka, žêčkê, žêčenka, žêčenkê lžíce, lžíce, lžička, lžičkyspoon, (-s), teaspoon, (-s)
žêcalžícespoon
žêla, žêležíla, žílyvein, veins
žêlny kořenimochna stříbrnágoose-grass
žêtnicatráva s kláskygrass and ears
žêtniskopšeničné poleweat field
žêtopšenicewheat
žêvicapryskyřiceresin
žêvobêtiživobytílivelihood
žêvy střibrortuťmercury
žaba chrastaváropuchatoad
žaběnaplevel žabinec; ptačinecchickweed
žabi vinorozrazilspeedwell
žabikôchnůž, kudlaknife
žachroňžábafrog
žaróchpryskyřník (ranunculus)butterflower
žďurchat (žďurchám, -áš, -á, -ámê, -áte, -ajó)strkat (do někoho, něčeho)poke
žbôlênêbublinybubbles
žblôňabambula, nemehlo butter-fingers
žbrdolekhrbolekhump
ždrc, ždrcerána, ránypunch, punches
ždrcat (ždrcám, -áš, -á, -ámê, -áte, -aji)trkat, drcatpoke
ždurchnót (ždurchnô, -eš, -e, -emê, -ete, -nó)strčitshove
žebřížebřiny na voze na svoz obilí, žebřiňákcart
žeglamoučnicecontainer for flour
žehnáčekkropenkastoup
ženglavážka vodnídragonfly
žhrat jíst (hodně), žrátgulp, devour
žižlavé, žižlavážhavý, žhaváburning
žižlavina, žižlavérozžhavený předmět; žár, rozžhavený, žhavýglow, burning
žmékačka, na žmékhra na schovávanouhide-and-seek
žvéchat (žvéchám, -áš, -á, -ámê, -áte, -aji)žvýkatchew
žvalekchuchvalecfluff
óščepekvýsměchderison
óchelňaútulek, domekshelter
óchvatschvácenost, zesláblost po nemociweakeness
óklêdnáuklízení milujícíclean up lover
ókol, ókoleúkol, úkolytask
óvodnicakřestní plachta, v níž bývalo neseno dítě ke křtu canvas for newborn (embroided)
êi, ano i, takéalso, as well
čôčet (čôčim, čôčiš, čôčijó)hledět vyjeveněstare
čôbat (čôbô, čôbeš, čôbaji)šlehat bičem, mazat (rychle jít)whip, lash, walk fast
ďôbkadůlek na tváři po neštovicíchspeck (pox)
čôbnót, čubnót (čôbnô, čôbneš, čôbnó)šlehnout, uhoditwhisk, hit, strike
čôbrnět (čobrnim, čôbrniš, čôbrnijó)dívat se překvapeně, čubrnětgape
čôditčaditsmoke
čôdit (čódim, čódiš, čódijó)čaditsmoke
čômákovat (čômákôjô, čômákôješ, čômákôjó)očumovatrubberneck
čôt (čôjô, čôješ, čôjó) cítitsmell, scent
čářêt (čářim, -iš, -i, -imê, -ite, -ijó)mířit (kam), jítgo (somewhere)
čáchnót (čáchnô, -eš, -e, -emê, -ete, -nó)uhodit, udeřit, mávnoutshot, wave
čárat (čárám, čáráš, čárajó)chodit rázně sem a tamgo (briskly, up and down)
čétat (čétám, čétáš, čétajó)počítatcount
čóhat (čóhám, čóháš, čóhajó)číhatprotrude
ďóradírahole
čê, čianeboor
čabalákhastrošdud, fright
čagankačekankachicory
čamčêt (čamčim, čamčiš, čamčijó)plakatcry
čamarkakabátek ženského kroje (volnější)jacket - part of woman Haná costume
čamuranadávkaabuse
ênô baťinu anooh yes
čapanoha, spíš většífoot (rather big)
čapáčekhrneček - nízký, čapatýcup (low)
čapět (čapim, čapiš, čapi, čapimê, čapite, čapijó)dřepětsquat down
čapenka, čapjenkanožičkasmall leg
čapkó nasednótna bobeksquat
čaplenkažena spíš širší než vyššíwoman (wider than taller)
čaramurastrašidlo, čarodějniceghost, hag, witch
čarodlnicačarodějnicesorceress, witch
abêdêbêledabyle, halabalasloppily, slackly
čečůvka, čečuvkačočkalentil
čeho tehocokolivanything, whatever
čemeradruh lidové nemocikind of illness
čepecorlíček obecnýcolumbine
čepekzátka (dřevěná)bung
čerchmantčertdevil
černy jahodêborůvkyblueberry
černy kořenikostival lékařský na výrobu masticomfrey
čerti ocet bylina - potměchuť; ženská - kus čertavirago
čerti pyrokapraď samec (filix mas)male fern
červenákrevblood
čgáleočieyes
agnózekmedailon, mince zavěšená na krkulocket
achtelosmina míryeighth of rate
ai (Petr ai Pavel)i, ano i, také (Petr i Pavel) as well, also
čičôrečkačervený jetelclover (red)
čibit -bět (čibim, čibiš, čibijó)plakatcry
činané, činanápěkný, pěknápretty, nice, good-looking
čiré, čirá, čirysamý, samá, samé (čirý, holý)mere, pure
ajbišibišekrose mallow
čkat (čkám, čkáš, čkajó)škytathiccup
aksamitkavydrovka (čepice s kožešinovým lemem od pánského kroje ze střední Hané)hat - part of men costume from Haná Region (central area)
člônhanácký klobouk loďkovitého tvaruhat from Haná region (cymbiform in shape)
člônek (v kadlckym stavô)člunek (ve tkalcovském stavu)shuttle in the loom
člôpekschůdeksmall step, stair
člapašlépěj, chodidlofoot
čmôchat (čmôchám, čmôcháš, čmôchaji)čichat, slíditnose around
čmad, čmódkouřsmoke
čmikanáschovávaná (dětská hra)hide-and-seek
Čehoviceves u Prostějovavillage near Prostějov
asendaverbování na vojnumilitary draft
řôpoňkřupanjoskin, bumpkin
řéček, pořéčkôzítřek, pozítřítomorrow, the day after tomorrow
řéti (opak klásí - viz)spodní část snopulower part of sheaf
řóchanecherda, úder do zadpunch to the shooulders
řbethřbetback, chine
řečêca, řičêcasíto na obilíscreen for corn
řečné, -á, -y, -ihovorný, -á, -é, -ítalkative
řebřêňákžebřiňákcart
řebeňhřebencomb
ředekvaředkevradish
řehôlasmíšek, rád se smějegiggler, jolly fellow
řembôlákveliký knoflík do hrybig playing button
řepniskořepové polebeet field
řičêca, řečêcasítosieve
řikařekariver
řikat v knižce (řikám v knižce, řikáš v knižce, ...)číst read
atož tak tedythus
čuňa, (dostat po čuni)huba, (dostat po hubě)mouth, chap, (get a blow)
čurinavulgární výraz (pi..)dirty word (cun. )
čvanéštvanýhunted
čvančarapopleta, tlachal, žvanil, nešikachatterer, scatterbrain
avizónektrucovnagrowlery
Ďáchďábelfiend, devil
Ďáchantďábel, čertdevil, fiend
bôclákhrnek buclatého tvarucup (of chubby shape)
bôchta, bôchtêbuchta, buchtycake
bôrgêň, burgyňařepa cukrovásugar beet
bácnót (bácnô, bácneš, bácnó)udeřithit, strike, slap
bátoštlumoksnapsack, knapsack
bělkabuchtacake (local one)
běsêt (běsim, -iš, -i, -imê, -ite, -ijó)věšethang
béčákbič, hůlknout, whip
béčnikstáj pro obecního býkacowshed for municipal bull
békbýkbull
bévat (bévám, béváš, bévaji)bydletlive, reside
bóřkakroupy s krví na zabijačcepeeled barley with pig´s blood
bódnicaplachta, oddělující ženu“v koutě“ od ostatní světnicebolding top cover, bedspread
baňarána, něco extrabang, smething extra
baňkakukaň pro kvočnubrood cage
baňkovat (baňkôjô, baňkôješ, baňkôjó)navádět (nedok.)incite, induce
bačektlustý, spíš menší člověksmall fatty person
bêlo statystalo seit happened
bêt (sô, seš, je, zmê, ste, só) býtbe
bêt hrobábýt těhotnábe pregnant
bêt nekemô (“bêlo ji Maryša“)jmenovat se (jmenovala se Maryša)be called (she was called Maryša)
bêt s tichóbýt ztichabe quiet
bêtelné, -á, -y, -ipevný, pevná, pevné, pevnífirm
babôšašátek přes hlavu, zavázaný v týle na uzelscarf (tied with a knot at nape)
babôlkavolání na husugoose is called so
babóňat (babóňám, -áš, -á, -ámê, -áte, -ajó)ponocovatspend night (drinking, dancing)
babócet (babócim, babóciš, babócijó)brzy ráno vstávatget up early
bacôlka, pôclenkabaculka, plnoštíhlá ženaplump
bachráčvyzrálý, plný luskplump pod
bachraté, bachratá tlustý, tlustá (hodně)fatty (extremely)
bachroňtlusťochfatty (extremely)
bajackašpar, šašekbufoon, zany, jester
bajacovat, pajacovat (bajacôjô, bajacôješ, bajacôjó)šaškovatfool about, fool around
bakôlakouleball (e.g. of snow)
balôchêplky, řeči o ničemchin-wag, gossip
balôtaklamsham
balšánekmáta peprnápeppermint
balamôtit (balamôtim, balamôtiš, balamôtijó)klamat, šiditdeceive
baldahůl (krátká, silná)stick (short, thick)
bamôlenaupolínglobe-flower
bambôlkakuličkaball (small one)
baněbaňaté koženkylarge leather pants
bančêt (bančim, -iš, -i, -imê, -ite, -ijó)bít, tloucigive a beating
barôša, barôšešiška (-y) smrku, borovicecone (-s)
baróšekdítě (mazlivě)baby
bartôšekkošík na bramboryhandbasket for potatoes
břéskat (břéskám, břéskáš, břéskajó)vřískatsquall
břóšek, břôchbříško, břichotummy, belly
břênkanec, břinkanecfackaslap
bředvředulcer
Břehôlavíla vodních břehůfairy, nymph (joined with water)
břetenovřetenohasp, pivot
březôlkabarvivo velikonočních kraslicEaster colorant
břinkáčkovový pružný knoflíkelastic button
bečêcasud ze dřevawood (woodden barrel)
bečet (bečim, bečiš, beči, bečimê, bečite, bečijó)plakatcry
bek (do bekô se hneť nedámê)pláč (nepláčeme pro maličkosti)crying, weep (we do not cry for nothing)
belešepečivo z kynutého těsta, plněné pastry (local one)
bezjaderkahruška bez jaderpear (seedless)
bilé zvonekrožec polnícerastium
blômabluma, druh švestky plum (sort with big fruits)
blômbelat se (blômbelám, blômbeláš, blômbelaji se)klátit sesway
blôncalatulák, toulavý člověkhobo
bléžêt (bléžim, bléžiš, bléžijó)ubližovatharm
blajštyf, blajvaztužkapencil
blboň, blvoňblbec, hlupáknitwit
bleškaknoflík kostěný plochýbutton
blgaté, blgatá, blgatyplandavý, plandavá, plandavébaggy, large
blimblínhen-bane
blmbelat (blmbelám, blmbeláš, blmbelaji)třepat se, pohazovatflutter
bloncat (bloncô, blonceš, bloncajó)potloukat sehang about
boži milostěmasopustní pečivo (sladké)Shrovetide pastry
bořibor, borový lespinewood
bobišekbobečekdarling, duckie
bogdálčápstork
bogdalecocúnmeadow-saffron
bolačkahnisavá ránaseptic wound
bolavé, -á, -y, -inemocný, -á, -é, -íill
Bolestné deňVelký pátekGood Friday
bombelaneobratný, pomalýclumsy
bombiklesklý, kulatý kovový knoflík; zdobíval hanácké vestymetal circular button
boskênabosoon bare legs
brômlat (brômlô, brômleš, brômlaji)bručetgrumble
brôtvanpekáčpan
brňákchroust sameček na niti - točí se jím, až brníMay beetle, chafer
bróbekvrub, zářez, v přeneseném slova smyslu: vroubek, hříchnotch, dent
brókê, brókuroupy, roupůpitworm, sitworm
brabóchbroukbug, beetle
brablec, brabecvrabecsparrow
brablenčenimravenčenípins and needles
brablenec, brableniskomravenec, mraveništěant, ant-hill
brčet (brčim, brčiš, brčijó)reptat, odmlouvatwhinge
brambormramormarble
brantzápal, horečka, i otrava krvefever, also blood poisoning
branzolpodešev boty (vnitřní), kůže, či látkainner sole
brblabručoun, mluvící si spíš pro sebecrosspatch
brdečkorozporka na zápřah tažného zvířeteswingletree
bremelêcarýhovaná palice, kterou se křeše mlýnský běhounhammer, chump
brikule (dělat)drahoty (dělat)shilly-shally
brněnkêpunčocha s odstřiženou šlapkou (ochrana ruky při vázání obilí)cover of hands from old stockings (for binding into sheves)
brstevníkvrstevníkcoeval, contemporary
brstvavrstvalayer, stratum
brykakočátek s pérybuggy with springs
bucat (bucám, bucáš, bucaji)ležetlie
burdařepabeet
burgyňa řepa cukrovásugar beet
burnuskabát (dlouhý)coat (long)
bzdinapšouk, nebo hubený, velmi málo, “nestojí ani za bzdinu“)diddly, doodley-squat
côňávděvče (hanlivě)lassie (opprobiously)
côckêcuckybit, bits
côcmat se (côcmám, côcmáš, côcmajó)škádlit setease
côdit (côdim, côdiš, côdijó)pítdrink
côchan, côchanêzbytek jídlaleftover(s)
côchat (côchám, côcháš, côchaji)mačkat, cuchatcrumple
côksfirastrojvůdceengin-driver
côlékpletenec vlasů, culíkpigtail, plaig
côlêt se (côlim, côliš, côlijó se)usmívat se, culit sesmile
cômbelaloudal, pomalý člověkslowcoach
cômbelêt, -lit (cômbelim, cômbeliš, cômbelijó)loudat se, chodit pomaludawdle
cômilekcumel, dudlíkbaby´s dummy
cômlat (cômlám, cômláš, cômlaji)cucatsuck
cômplochnepořádnice, špinavá ženafrowzy woman
côrdikkousek něčeho, taky malá komůrkapiece, bit, also cubby
céchznámka opravňující chodit do lesa na trávutag for entering wood (to cut grass)
códit (códim, códiš, códijó)plakatcry
cófat (cófô, cófáš, cófaji)couvatreverse, retrocede
córákkabát s dlouhými šosycoat (with coat-tails)
córat (córám, córáš, córaji)bloumat, bezcílně choditroam
cêgánit (cêgánim, cêgániš, cêgáni, cêgánimê, cêgánite, cêgánijó)lhátlie
cêgánkêhruškypears
cêgánsky tvarôžkêplody slézu (léčivka na vymývání ran)mallow fruits
cêmbál hroznuhrozen vínabunch of grapes
cênkzinekzinc
cabóřêt (cabóřim, cabóřiš, cabóřijó)rozčilovat sebe irritated
cabachstrašidlo, ale i kabátbugaboo, also coat
cafórekdítě, co se stále drží matčiných sukníchild who hold always mother´s skirt
cahélvýrostek, vysoké štíhlé dítěgangling child
cajklátka na pracovní oblečenícloth for working wear
caloňčlověk spíš větší a při těle, velký klukbig lad, big person
cancórhadr, i kousek, popř. něco utrženého, visící, i starší šatyscrap
cancórekkousek něčehoscrap (small)
caplovat (caplôjô, caplôješ, caplôjó)třepat, smýkat shake
casnochděvče (neupravené)girl (not arranged well)
casnovat (casnôjô, casnôješ, casnôjó)třepat, škubat, třást (hrubší než caplovat)twitch
cavykêokolky, drahotyshilly-shally, hesitation
cebôlacibuleonion
cecónit (cecónim cecóniš, cecónijó)plakat, brečetcry, weep
cecórek, cecór, cecórempramínek (čůrek), proud, proudemlittle spring, flow, in full flow
cemrzáda, hřbetback
cera, (cerê), ceródcera, (dcery), dceroudauther (dauthers)
cergulátvuřtsausage
cezánekcedníkstrainer
cibrovat (cibrôjô, cibrôješ, cibrôjó)vychovávateducate
cimbat z kešeněklopit z tobolkypay
cimbrlat (cimbrlám, cimbrláš, cimbrlajó)zvonitpeal, ring
cimentplecháč, mazák (nádoba na pití piva - cejchovaná)can for drinking beer (calibrated)
cimentovat (cimentôjô, -eš, -e, -emê, -ete, -ôjó)cejchovatbrand
cirátêokolky, ozdoby i nadbytečnostirigmarole
civébê, civébysušené ovocedryed fruits
cosêkcosisomething
crbolêt (crboli tam celé deň)hustě pršet (leje tam celý den)heavy raining
crbolêt (crboli, crbolêlo, bôde crbolêt)pršet hustě (prší, pršelo, bude pršet - hustě)heavy raining
crbolêt (crbolim, crboliš, crbolijó)čuratpiddle
crbolenanadávka ženěwoman (invectively)
crkótkempraménkemin (through) little spring
crkan, crkánekdéšť, deštíčekrain, drizzle
cukčeta, také trhnutíplatoon, also jerk
cuksfiračetařsarge
curdíkkomůrkasmall room
cverglehrušky solnohradkypear
cverhokdlabadlo na dlouhém toporuchisel
cvibôchpiškotová buchtasponge-biscuit
cviklklín (vsazený vzadu do sukně či kalhot)gusset
dôbeňákkožich hnědé, duběnkové barvyfur coat, sheepskin
dôcaté, -á, -y, -iobtloustlý, -á, -é, -í (oplácaný)fattish
dôcnót (dôcnô, dôcneš, dôcnó)drcnout (jemně)touch
dôdkê, dudkêdůtkyquirt
dôchduchspirit
dôchnapeřina (neprošívaná, s peřím volně umístěným v sypku)blanket filled with feather
dôchovicadošková střecharoof made from thatches
dôpazadek, prdel bum, arse
dálebadálkafar distance
dělat si z nekeho šófkêdělat z někoho bláznamock
děteldatelwood-pecker
děvčêsko, děvčêskaděvče, děvčatagirl, girls (lass, lassie)
džignót (džignô, -eš, -e, -emê, -ete, -nó)bodnout, píchnoutsting
dóškêdozvuky po hodech (někdy trvaly i 3 dny)sequel of family feast (even over 3 days)
dóstojenstvó (stř.r.)důstojnostdignity
dêňatykevgourd, marrow
dêťvždyťyet, still, after all
dêžkdyžwhen
dêbê, dêbêhmê, dêbêstekdyby, kdybychom, kdybysteif, if we, if you
dêckê, dêckyvždyckyalways
dacanlotrrogue, blackguard
dampflokomobila parnísteam locomotive
darmovisekožené řemínky na utahování kalhot koženekbelts (“lace“ belts)
darmovy pivopivo zdarmafree beer
dřevěrnédřevěnýwooden
dřinmodřínlarch
dbálêvépečlivý, přičinlivýconscionable, diligent
deorgêňajiřinadahlia
dereš (bêt v derešô)vězení, šatlava, kobka (být ve vězení)jail (cell) (be in jail)
derfenyk, derfenikmedailemedal
devaterníkpodběl, hojí prý devatero nemocícoltsfoot
dižanádoba ze dřeva na zadělávání těstawoodden tub
difkaděvečka, služebnámaidservant
divišdivochsavage, wild man
dividírovat (dividírôjô, dividírôješ, dividírôjó)účtovat, rovnat si s někým účtysettle, iron-out
divočêlena, divočêlendivočina, divočinwilderness
dlóháčekdlouhý nůžlong knife
dlóho, dyl, nédyldlouho, déle, nejdélelongtime, longer, the longest
došêkovat (došêkôjô, došêkôješ, došêkôjó)dohodit, opatřit (čeleď do domu, věci)procure
došêrokadoširokawide
doškêdošky, slaměná krytinatchatch, tchatched roof
došprtat se (došprtám, došprtáš, došprtaji se)pomalu dojít, dobelhat secome slowly
dožebračené, -á, -y, -isešlý (po úraze, po nemoci)diseased
dožhranénazlobenýdisgruntle
dožrat (dožerô, dožereš, dožeró)popuzovat, pokoušet (ale hruběji)irritate
dočôbat (dočôbô, dočôbeš, dôčobaji), i dočubatzešlehatwhip
doglvanédoklovanýpecked
dochramostit (dochramostim, dochramostiš, dochramostijó)zranit, zříditwork over
dokořenidokořánfully open
dokopêdohromady, celkemaltogether, (in) total
DoláciHanáci z roviny, z nížinyHaná people from lowland
domaškařet se (domaškařim, domaškařiš, -ijó)obléci se směšnělaughably dressed
domaraščenédotlučenýbeaten
domatičkované, -á, -y, -istrhaný, unavený z práce, ale i velmi opilýaweary, also drunken
domrzačlověk působící mrzutosti, otravagrumbler
dopařêt (dopařim, dopařiš, dopařijó)dopadnu, chytímcatch
dorancêja, dorancejadurancie (kulatá švestka, “nejde“ od pecky)plume (with big fruits)
dorotažena lehčích mravů, bystrosti nevalnélady of easy virtues
dovicokdovícoanything
dozvukêposezení pořadatelů po úspěšné akciending meeting of organisers (after successfull event)
držkožkalakomecmeanie, miser
dróžkadružičkabest maid
dračkadraní peřítake out feather from shanks
drapnót (drapnô, drapneš, drapnó)popadnoutgrab
drbkaopilost (lehká)tipsiness
drdolêt (drdolim, drdoliš, drdoli, drdolijó)mluvit zbytečnětalk uselessly
drhlenaděvče s větší slabostí pro chlapcelassie who has got the thing about boys
drkotêrosol, třesavkajelly, shivering
drndažena lehkáloose woman
drndat (drndám, drndáš, drndaji)poskakovathop-skip
drndit (drndim, drndiš, drndijó)rozčilovat sebecome excited
drobinka, odrobinka, (mn.č.) drobinkêdrobt, drobek, (mn.č.) drobečkybread-crumb, a piece of, (pl.) crumbs
duledolů, doledown-wards, beneath
dulekdůlek(kdo ho má na bradě, dvakrát se ožení či vdá)dimple
dvóôšnikhrnec dvouuchýdouble handle pot
dvirca, dvircédveře, dveřídoor
dyšč, dyščovica, dyščuvkadéšť, dešťová vodarain, rain water
dynkodřevěná poklice, dýnkodish cover, bottom, disk
ešlêjestliif
ešlê, ešlê pakjestli, jestlipakif
eldoradibrouček “Kolorádo“, hubící zejména mákbeettle, which eats a poppy
englišacukrátko, bonbónsweetie, sweet
epištolanadávka ženěinvective to woman
fôkmezera neboli fukgap
fôkéřvítr (velký)wind (strong)
fôsekleponožkysoks
fôtrálekpouzdrocasing
fôtrokrmení pro dobytek, také zárubeň dveřífeed for cattle, also doorframe
fôtrované, -ápolstrovaný, -ápadded
fámfrnochêchochol, fábory, zbytečná parádaplume, ribands, superfluous ostentation
fánavlajkaflag
féfarafrkač, píšťalkawhistle
fňôknanaříkavá osobayammer
fókat (fókám, fóká, fókaji)foukatblow
fósavousybeard
faňdobřewell, fine
fčêléšinynější, současný, protože “fčêl“ je nyní, recent
faječkêkozí listgoat leaf
fajkafajfkapipe
fajlapilník na kůžifile
fantzástavagage
fantovat (fantôjô, fantôješ, fantôjó)zabavit, vzíttake as a gage
faskanádoba z plechu s děrovaným víkem (na sádlo)can (for preserving lard)
fedréšekklouček (mazlivě), chytráčeklittle (clever) boy
feferminckapálenka macerovaná mátou peprnoumint-sling
fechtžebrota, jít fechtem byl hodně smutný údělbeggary
felákšikovatelsergeant major
fena (i žaba)brzda - dřevěná (později železná) ráfového kolabrake (woodden, later iron)
ferôlaodznak moci a trestního práva chasy o masopustuensign of a power
fetoňnejmenší penízthe smallest coin
fiřpuňpřířezdimension timber
fifolêt (fifolim, fifoliš, fifolijó)pískat, zpívatwhistle, sing
fikanépřechytralýclever (too much)
firačetařsergeant
firhaňkzáclona na dolní půli oken (zvlášť pro každé okno) net curtain
flágnót (flágnô, flágneš, flágnó)udeřithit, skrike, slap
flómgajstslivovice plume-brandy
flanérkamužský kabátek z černého suknablack coat for men
flok, flokêkolíček, kolíčky ze dřeva na přitloukání podrážek na botypeg, pegs
fořpon, fiřpónpřípřež (pro vojsko za války)relay (horses for soldiery during the war)
fojtikrehek domácíredstart
forejákfuriantfellow (“fine“ fellow)
forhauz (forhóz)průjezd domem na dvůrgateway - passage to an yard
frôcekkluk (odrostlý, nepoddajný)lad
frčekdíl stébla od součku k součkuhalm, stalk
frajtrsvobodníklance corporal
frcôlkakabátek ženského kroje (přiléhavější než čamarka)small jacket
frfňátkoděťátko, nemluvněbaby (in arms), infant
frhélvýslech u soudu (verhör)investigation at a court
frkbrkquill
frydkavesta starého hanáckého krojewaistcoat of old Haná costume
ftákptákbird
ftačênaptactvobirds
ftači chlibnámelergot
furvézňavozatajstvochariot army
furyjaposedlost (vleze do někoho)mania
gédêmoldánkycry weakly, softly
gaťkêkalhotky (spodní prádlo žen, event. dětí) pantie, panty, scanty
gêglaomáčka (hustá)sauce (thick)
gêglat (gêglô, gêgleš, gêgló)špinit (nedok.)soil
gagôšešišky jehličnanůcones
gajstlihovina, ale i elektřinaspirit, hard drink, but also electricity
galaběnahouba podřadného druhumushroom of crummy sort
gambatlama (hanlivě široká ústa), druh violymaw, also a sort of viola
gatěkalhotypants
gatěčkêdětské kalhoty (malinké kalhoty)trousers for small children
gavalvelký kus něčehobig piece of sth.
gebôlahlavahead
gecnót (gecnô, gecneš, gecnó)spadnout, udeřit do něčehodrop down,
gléklovatina, vytékající z ran peckovitých stromůresin
glajdat (glajdám, glajdáš, glajdaji)klátit se, ale také kecatwobble, but also babble
glajdat (glajdám, glajdáš, glajdaji)kecat, ale také klátit sebabble, but also wobble
glaskostnskleník, vitrinaglass case
glgat (glgám, glgáš, glgaji)hltatgobble
glgoňhltavý člověkgreedy person
glvat (glvám, glváš, glvaji)klovat (nedok.)peck
glvnót (glvnô, glvneš, glvnó)klovnout (dok.)peck
glvotklovánípecking
grômlêt, (grômlim, -iš, -i, -imê, -ite, -ijó) - dok. grômlovat (grômlôjô, -eš, -e, -emê, -ete, -ôjó) - nedok.promlouvat, hubovatrail, to rate
gréfinahole spojující žebřiny žebřiňákupart of cart
grňanůž u sečkoviceknife of sowing-machine
grňkazlomek nože nebo srpu, upravený k řezánípiece of knife adapted for cutting
gróžakroužek, článek řetězupart of a chain
gróbské, -á, -y, -ihrubý, -á, -é, -írough
grêntê, grêntáčeksliny, bryndáčekspit, bib
graca, grackamotyka, motyčkahoe, small hoe
grackêdlouhé, do týla spadající mužské vlasylong man hair
grajdat (grajdám, grajdáš, grajdá, grajdámê, grajdáte, grajdajó)pajdathobble, limp
grajdnót (grajdnô, grajdneš, grajdne, grajdnemê, grajdnete, grajdnó)šlápnout (na něco, do něčeho)step on
granecokraj (kachlových kamen)rim, edge (of tile stove)
grifzub podkovytooth of horseshoe
grmolec, grômpolecrozporka na zavěšení zabitého prasetesplinter-bar
gronêkakronikachronicle
grycchlapiskohe-man, big man
hôbaústamouth
hôbačkahádavá ženskáquarellsome woman
hôdicaudicefishing rod
hôdit (hôdim, hôdiš, hôdijó)uditsmoke, cure
hôhňavé, -á, -y, -izvadlý, -á, -é, -í (k ničemu, máčka)slack
hôjec, hôjčekmatčin bratrmother´s brother
hôkázat (hôkážô, hôkážeš, hôkážó)ukázatshow
hôlékulík, dřevěná hasičská kůlna na návsiwodden fireman shed
hôleca, hôlečkaulice, uličkasmall street
hôngat (hôngám, hôngáš, hôngaji) houpatswing, rock
hôsák, husákhusí kukaňgoose coop
hôsi vinovodawater (goose vine)
hôsle, hóslehousleviolin
hôsté, -á, -y, -ihustý, -á, -é, -ídense
hôzdauzdabridle, curb
hôzel, hôzílekuzel, uzílek, ranec, ranečekknot, bundle, little bundle
hábêstaré šatyold clothes
hábovicapolévka z kapusty (z kélu)soup made from kale
hákávat (hákávám, -áš, -á, -ámê, -áte, -ajó)počítat, čítávatcount
háklêvé, -á, -y, -i háklivécitlivý, -á, -é, -í (na něco)sensitive (to sth.)
háreštvězeníjail
házet do žêtaházení peněz nevěstě do talíře s pšenicí při svat.hostiněwedding custom
héhôlahejhulafool
hénéhajnýgamekeeper
hénohejnoflock
hňápat (hňápô, hňápeš, hňápó)házet, práskat něčímthrow, belt
hóňapokrývka z hrubého suknawarm blanket
HósovÚsov (obec s hradem)Úsov (village and castle)
haňbahanbashame
haňbôla, naňbôlenahambář, hambářka (nadávka)naughty man, woman
hať, hatěsvazek vrbového proutí, haťfascine
hêbnohonem, rychlequickly
hêzdit (hêzdim, -iš, -i, -imê, -ite, -ijó)hyzditdeface, disfigure
hêzdit (hêzdim, hêzdiš, hêzdijó)hyzditdeface, disfigure
Habáňstromová houba, polyphorus formentariustree mushroom
habáňské, -á, -y, -imohutný, -á, -é, -ímighty
habatêšaabatyše, i obecně jeptiška, také výřečná ženaabbess
hadi střešnělýkovecdaphne
hadra, hadrê, hadirkêhadr, hadry, hadříkyrag, rags, small rags
hadrlákhadrníkragpicker
hafolhoufdrove
hagnózekagnusek, penízek neb medajlonek na krku nošenýpendant
hachlavochle na česání lnu (přeneseně potupný název pro starou ženu)instrument for spinning flax (expr. old woman)
hajdaláčkovy divadloloutkové divadlopuppet show
hajdalákhastrošscarescrow
hajsávat se (hajsávám se, -áš, -á, -ámê, -áte, -aji se)klouzat seslide
hajsónkluk (vysoký), také lajdákboy (tall and a bit sloppy)
hajsovat (hajsôjô, hajsôješ, hajsôjó)běhat po vesnici po besedáchmove intensively over an area
hakê mikêsem tam, křížem krážemcriss-cross
haklékháčekhook
halôz, halôzevětev, větvebough, boughs
halôzňamístnost (velká)room (large)
halózichrastí z lesa n. v lesebrushwood
halamahoch (silný, ale málo zdvořilý)boy (strong, but less polite)
halmaraskříňwardrobe
haluzékchasník mladýyoung farm boy, stripling
hamárênepříjemnosti, spory, různicediscords
hambalkêhůl na zavěšování prádlapole for drying laundry
hampalířhandlíř s koňmi, také tlučhubahorse trader
hancêkrêst, hancejášantikristantichristian
handliřkapřekupnice (másla, vajíček, zeleniny, atd.)dealer
hanzlhnědák (o koni)bay horse
harabóziharaburdí, nepořádeklumber, rubbish, disorder
haraficaopilostdrunkenness
haran, haroš (mít ho)opice, opilostdrunkenness
haraskačervená harasová pentlered band, ribbon
harendaodvodrecruitment
harmara, harmárkaskříň, skříňkacupboard, small cupboard
hřébat (hřébám, hřébáš, hřébajó)kousatbite, tackle
hřébek, hřébky (i -kê), jit na hřébky (i -kê)hřib, houby, jít na houbymushroom(s), pick mushrooms
hřebičekkarafiátcarnation, clove-pink
hřebicaklisna, kobylamare
hřit se (hřé se) hřijô se, hřiješ se, hřijó sehřát se (hřej se)toast oneself
hauzirnikobchodník (podomní)hawker
hdêsê, kdêsêkdysionce
hdekdy (časově); kde (místně)when, where
hdehdokdekdoanybody
hdesê, kdesêkdesisomewhere
hdosê, gdosêkdosisomebody
hdovikdož víwho knows (I do not know)
herteple nebo erteplebramborypotatoes
hihlat se (hihlám, hihláš, hihlajó se)smát sesmile
hlôchá kopřevahluchavka, léčivka na vředydead nettle
hlôchá pěnapěnice zahradníwarbler
hlásnéponocnýnight watch
hléstažížalaearthworm
hlópotahloupostfoolishness
hlêna (hlênô, hlênó)hlína, zemina (hlínu, hlínou)clay, earth
hlênikhliník (zdroj hlíny)source of sandy soil
hlênkamodř na podrovnávky domůindigo
hladné, hladná, hladnihladový, hladová, hladovíhungry
hníkať (hníkám, hníkáš, hníkajó)zlobit, škádlittease
hnót /se/ - (hnô, hneš, hne, hnemê, hnete, hnó), hl se = dal se do pohybu pohnout se, dát se do pohybumove, stir
hneťhnednow, right now
hnilêčkazměklé ovoceoverripe fruits
hnipat (hnipám, hnipáš, hnipaji)spát, podřimovat (ne lichotivě)doze
hořčênahořkostbitterness
hořici láskasmolnička (lychnis viscária)viscaria
hoferpodruh, nájemníktenant, renter
holbštyvlepolobotkyshoes
homkat, homkačkahoupat, houpačkaswing
hompačka, hongačka, homkačkahoupačkaseesaw, swing
HoráciHanáci z kopcůHaná people from highlands
horingle, horinglêčkênáušnice, náušničkyearrings
hotař, (hotařová)polní hlídač, (žena polního hlídače)watchman in fields (his wife)
hrôška, hrôšenka, vêlizt na hrôškôhruška/hrušeň, hruštička, vylézt na hrušeňpear tree, to climb at p-t
hrôšková vodičkanápoj slabé koncentrace (alkohol, káva, …)low concentration drink (alcohol, coffe, …)
hrôbá (bévá po rani)velká mše svatá (bývá v 10 hod., po ranní mši)main mass, celebration
hrôbá nemocpadoucniceepilepsy
hrôbé, hrôbyveliký, velikébig
hrčaboulebulge
hrčaboulelump
hrabjehráběrake
hradčicahradská cesta, silnicecastle road
hrachovkê, hrachuvkê, jakôbkêjablka dozrávající v létěapples (ripened in Summer)
hratvabesedaforum, gabfest
hrbócet (hrbócim, hrbóciš, hrbócijó)rachotitfloat, to grumble
hrkačvelikonoční nástroj na “hrkání“ o zeleném čtvrtku kdy se odmlčí zvony .Easter instrument for making noise - instead of silent bells
hrncovat se (o voze)hrkat (drncat), jako by vezl hrncegrumble
hromotřesk, hromtřesknetřesk obecný, býval na doškové střeše jako ochranahouseleek
hromové kameňmeteoritmeteorite
hroteknádoba na dojenícontainer for milking
hularsmažené bezinkyfried elderberries
hura, na huře půda, na půděloft, at a loft
chôďačkapolévka (“hubená“)soup (twiggy)
chôderanešťastniceunlucky person
chôndelchumáčtuft
chábikřovíbushes
chňápat (chňápô, chňápeš, chňápó)mlátit (něčím)beat, hammer
chómek, chôndelchumáčflock, lump
chêbné, -á, -y, -išpatný, -á, -é, -í (nevhodný)bad, unsuitable
chêcenépřipitýsquiffy
chêstat (chêščô, chêščeš, chêščó)chystatprepare
chabóni semračí seit is going to frown
chabaščidrobné větve, chrastítrash, brushwood
chajdamalý domeksmall house
charabél, charabéleknemocný, vetchý, starý člověksick, ill, old person
charbachrpacornflower
chřástelkřepelák (sameček od křepelky)quail (male)
chca nechcachtě nechtěwilly-nilly, nolens-volens
chca, chcóchtěje, chtějíwanting, they want
chebz, chebzibez, šeříklilac
chichlat se (chichlám se, chichleš se, chichlaji se)hlasitě se smát, vysmívat selough, jeer at a p.
chlôpáčekangreštgooseberry
chlámat se (chlámô, chlámeš, chlámó se)smát se hlučnělough loudly
chlapmužman
chlapčêskochlapečekboy
chlib chléb, chlebabread
chliv, do chlivachlév, do chlévashed, cowshed
chmérkachmýřísoft hair, down
chmatnót (chmatnô, chmatneš, chmatnó)chytitgrasp
chrósthubenýemaciated, lean
chramostanemotora, velký nešikovný člověklubber, lumpish man
chrastavá žabaropuchatoad
chrbéchrk! (citoslovce)iterjection for sudden action
Chropêňměsto na Kroměřížsku se zámkemtown near Kroměříž
chrtósêt (chrtósim, chrtósiš, chrtósijó)škrtit, lakotitskimp
chvadnót (chvadnô, chvadneš, chvadnó)vadnoutfade, wither down
iščeraještěrkalizard
iščerčimještěrčímby lizard´s
ištrmentênástrojetools
ičnikjedlíkeater
inšijinýdifferent
indá, indovájindyat some other time
indová, indájindyanother time
intarádithrát slavnostní intrády jako o Vzkříšeníplay tirades
isťéšjistějimore certainly
it (dô, deš, de, demê, dete, dó)jítgo
jôžjižalready
jôžlêpak jestlipak, zdalipakwhether
ja, nôjaano, ale anoyes, oh yes
járekrýha, žlábekfurrow
jak kerakvšelijakevery which way
jakôbkêjablka letní, také žňovkyapples (ripened in Summer)
jalovčákbýčekbull (young)
jančêt (jančim, jančiš, jančijó)plašit sepanic
janek zelenérosničkatree frog
japčêskopole s bramboramipotato field
japka stromovyjablkaapples
japka vlčidurmandatura, thorn apple
japka zemskybramborypotatoes
japko, japkajablko, jablkaapple, apples
ježďôlenarád chodící po zábavě lover of amusement
ježděni, v ježděňó jízda, v jízděriding, in riding
ježek okleščkuhranice dřeva z úlomků větví (do hranolu)pile of small branches
jetrnicajitrnicesausage
jezekôce, jezekôciexekuce, popravaexecution
jezt (jim jiš, jijó)jísteat
jezusmargotkoježíšmarja, výkřik úleku, údivubejesus
jit (dô, deš, dó)jítgo
kôcarpomlázka z vrbových prutů, n. z jívyEaster stick
kôcmochzávinpie, strudel
kôdêma, kadêmakudywhitherward
kôdlêt (kôdlim, kôdliš, kôdlijó)tahat za vlasy, kudlitgive sb´s hair a tug
kôla zemská, kóla zemskázeměkouleglobe
kôlêčka, kôlêčkêkulička, kuličky - zrnka (jmelí)ball(s) of mistletoe
kôlovačkêšvestky kulovitého tvaruplums (rounded shape)
kôs, kôsekus, kusypiece, pieces
kôt (kôjô, kôješ, kôjó)kout (železo, koně)forge (iron, horse)
kšêcakštice, vlasy vůbecshock of hair
káčirkêkola na voděcircles on water
kširêpostroj pro koně do kočáruharness
kéškapodmáslíbuttermilk
késtečkakytička; hrstkasmall bunch of flowers
késtka, késtkêhrstka, hrstkyhandful, handfuls
kňôčet (kňôčim, kňôčiš, kňôčijó)kňučetgrizzle
kómat (kómám, kómáš, kómajó)zkoumat, přemýšlet nad něčímthink about sth.
kótnicaplachta zavěšená před ložem šestinedělkycanopy for lying-in period
kaškétčepice se štítkem (původně vojenská)cap
kačena kachnaduck
kačeni, kačeni véca kachní, kachní vejceduck´s, duck eggs
kačenkêbrusle pro dětiskates for children
kêsat (kêše to), kêsany zeli kvasit (kvasí to), kyselé zelíferment (it ferments), sauerkraut
kêta, kêtkakýta, stehno, stehýnkothigh, small thigh
kêtkakytka, kytice, ale taky stehýnkobunch of flowers, thigh
kabišónkabátcoat, jacket
kadêma, kôdêmakudywhitherward
kadlátka, kadlátkêšvestka, švestky (i název stromu)plume-tree, plumes
kadlctkadlecweaver
kčerchmantôk čertu (zaklení)to hell
kalôhakalužpuddle
kalêskokalná vodamuddy water
kalenicahřeben střechyridge
kamenibřidlice na krytí střechschist, slate (for roofs)
kameni (na střeše)břidliceslate
kamenicadruh zimní hrušky tvrdé, trvalépear (a winter kind)
kamenická niťlano, tlustý provazrope
kamilkêpití (něco k pití), ale taky heřmánekdrink (something to drink), also camomile
kamkerékaždý jinameach to elsewhere
kanáriamrchabitch
kanapéllavice (dřevěná rozkládací, na spaní)bench (woodden, for sleeping)
kanděravékučeravýcurly (-headed)
kani mlikopryšecspurge
kapca kapsapocket
karétavozík pro koňský zápřahcarriage
karafinkasklenička s dlouhým hrdlem, karafkasmall carafe
kartónpotištěná bavlněná látka s plátnovou vazboupaper board cloth
kasátum (chodit)chodit bez cílegoalless walk
křôpankřupanboor, hick
křópat, (křópô, křópeš, křópó), pokřópat chroupat, zchroupatcrunch
křêdlêcastřešní taškyroof tiles
křêdylka, křêdlapoklička, poklicelid
křemelaneohrabaný člověk, ale také oblázek křemeneclumsy person, also pebble
křemelaoblázek křemenepebble
křikřovíbushes
křikopapříkopditch
kava, kavák, kavoňvrána i kavka, havran a někde i strakacrow, rook
kavijášchrastavec polníscabious
keles, kelesarkyrys, kyrysníkcuirass, cuirassier
kepské, -á, -yhloupý, nesmyslný, špatnýnonsense
kepskêšpatněbadly
keré, -á který, -áwhich, who, that, any
kerlub, kerlubêkedlubna, kedlubnykohlrabi
kernel číšník (kelner)waiter
kchélkapustacabbage
klôčêsko, klôčêskakluk, kluciboy, boys
klôčkaklikahandle
klôbankaslaměnka s kolmými stěnamistraw basket with vertical edges
klôsté hlashluboký; baslow voice
klôsté, klôšči, néklôšči tlustý, tlustější, nejtlustějšíthick, thicker, the thickest, fat
klôsté, klôstátlustý, tlustáfatty, thick
klásí (opak řéti - viz)horní část snopuupper part of sheaf
klóščka tloušťkathickness
klóct (klôčô, klôčeš, klôčó)tloucibeat
klačêt (klačim, klačiš, klačijó)tlačitpush
klanečnikřetěž na stahování klanicchain for fastening of stakes
klapiturêklávesykeys
klebetníkpodlouhý košík ruční, vyšitý srdéčky atd. hand decorated basket
klebitárkapestrobarevná stuhacolourful band
klehtat (klehtám, -áš, -á, -ámê, -áte, -aji)- kvedlatwhisk
klekánicastrašidlo, strašící o klekáníafternoon apparition
klobóčnicadrbnagossiper
kmocháčekkmotrcodger, godfather
knofličkêpryskyřníkbutterflower
košôlakošileshirt
košla brusleskate
koštovat (koštôjô, koštôješ, koštôjó)ochutnávattaste
koťátkajehnědy, kočičkycatkin
kožôchêjablka (zimní “kožená“)apples (winter, so called “leather apples“)
kočêčákpytlík na tabák z kočičí kůžepouch
kočêči capkaprotěžedelweis
kočêči svajbahrách s kroupami (kaše) pea and peeled barley (puree)
kočêči zlato n. střibroslídamica
kočêčkêjehnědy, kočičkycatkin
kočenkakočičkasmall cat
kobirekstrážný duch; hospodáříček, šotekdevilkin, goblin
koblhónkrumpáčhack, mattock
kocóřêt se (kocóřim, -iš, -i, -imê, -ite, -ijó se)zlobit se, urážetbe angry, pique
kohótekvlčí mákcorn poppy
kokrhélčepec; drdolbonnet, cap
kokrhélivlčí mákypoppy
kolômbôskê, kolumbuskêbrusle (na klíček, tj. sundavací z bot)skates (removable from shoes)
kolêkkolikhow many (much)
kolêknástněkolikseveral
kolêknástkráťněkolikrátseveral times
kolêkrátkolikrát, mnohokrát, častomany times, often
kolerjankovitý (kůň, člověk)mulish (horse as well as man)
koleváokoloround a place
kolombáčhoupavá kolébka, upravená z loktuše na trávucradle
kolombat (kolombám, kolombáš, kolombaji)kolébatcradle
komedijantikolotočáři, světštímerry-go-round people
komenářrehek domácíredstart
kominářkominíkchimneysweep
kominičekpták čermáček, fojtíklittle bird
kondórgondoliérgondolier
koničkêkolotočcarousel
konvakonevcan, ewer
kopňákžebřinový vůz na němž se svážejí kopy obilíhayrack carriage
kopêsťkopist (oválné dřevo na míchání těsta)woodden spoon for mixing dough
kopařpříručí stárka chasy - “vyplácel“ provinilce ferulíofficial responsible for punishment
kopčikřovíshrubbery
KopečekSv. Kopeček u Olomouce, poutní místoholy hill near the town Olomouc (St.Kopeček)
koperdečkamalá pokrývkacoverlet (small)
koperdelkapřikrývka na postelcoverlet
koperkê, kôperkêhrušky (zimní) koperkypear (winter)
kopkovat (kopkôjô, kopkôješ, kopkôjó)dávat seno do kopekput hay into small piles
koprdeleckotoulroll (forward/backward)
korábtruhlík na sekání bramborbox for mashing potatoes (feed for cattle)
koróba, koróbičkakorouhev, korouhvičkawind vane
korčákčást mlecího zařízení pod košem ve mlýněpart of a mill
kornetavojenský oddíl jezdcůmilitary unit of cavalry
kosenkakřídlo z husy na vymetání sazígoose wing for cleaning stoves from soot
Kosiř, Koséřkopec u Prostějova, podlouhlý v podobě kosyhill near Prostějov called Kosiř
kostka, kostkêklouby palců nohouknuckle(s) of hallux
kostkêkotníkyankles
kostnprádelníkchest of drawers
kostrbálstarý, sukovitý kus dřeva, větveknotty piece of wood
kotólet (kotólim, -iš, -i, -imê, -ite, -ijó)kutálettrundle, roll
kotêhuspenina, sulcjelly, brawn
kotênožičky zabitého zvířetetrotters
kotrčchumáčtuft
kozêčkêbezinkyelderberries
koziřêtkabradavicewart
krékraj, oblastregion, territory
krénikrajníside, (out)side
kraďókradmo, tajně, úkradkemstealthily
krêda, krêdêkřída, křídychalk
krčalakřečspasm
krčalačlověk, který se krčí, uhýbá, slabochweakling
krêt (krêjô, krêješ, krêjó)krýthide, cover
krab, krabatévráska, vrásčitýwrinkle, wrinkled
krabátllímec u kabátucollar of coat
krakovskykabanoskabanos
krapla, mn.č. kraplecukroví z máslového těstapastry (local one, made from butter dough)
krbíkdřevěný toulec, do něhož si sekáč zastrkuje brousekquiver (woodden)
krivkrevblood
krmecchlívek pro prasata (dřevěný, volně postavený)shed (woodden)
krtičêneckrtčí hromádkamolehill
krtica krtekmole
kuťadům (menší, stavebně nevalný)house (small, not too nice)
kurakůrabark
kvelbenéklenutýarched
kvelbeniklenba, podloubíarch
kvičerek, kvičerópodvečersemi-evening
kvist (kvetô, kveteš, kvetó)kvéstbe in flower
kvitlíhalcohol, spirit
kvitkakvětinyflowers
kvuleváproto, kvůlifor that reason, due to
kyhébekmalý darebaurchin
kysňabedna, krabicebox, cartoon
lôňák (k vaření povidel)vrtidlo se čtyřmi lopatkami, kterým se míchá v kotliscrew for shuffling plum jam
lôbečeklibeček lékařský (levisticum oficinale). Kvítí milodějnémedicinal herb (levisticum oficinale)
lôkšenudlenoodle
lôntkus něčehopiece
lôntê snihôvelké sněhové vločkysnowflakes (large)
lôpónlopucha obecnáburdock
lážové páshanácký pás, vyšívaný kovovými střásnybelt (decorated)
lácarêkoňské otěžereins for horses
lápkêpilíře z vepřovic (u zdi, dávala se na ně lavka)pillars for small bench (part of old house)
léčêt (léčim, léčiš, léčijó)bílitwhitewash
léčêt, ličêt (ličim, ličiš, ličijó)léčittreat
léčkalíčka, bílení staveníwhitewash of a house
lécni botaholínkawellington boot
létanádoba válcovitého tvaru na vyvážení močůvky či na voduwoodden butt (for dungwater or water)
létkoviceholínkyhigh leg boot
lézačkarozvařené švestky - 1. fáze při vaření povidel plum jam
lóšeňlíšeň u kola vozupart of carriage wheel
lóbanecpolibekkiss
lóbat (lóbám, lóbáš, lóbajó)líbatkiss
lóbekodměrka na šrot z lubumeasure for groats
Lócká horakopec mezi Senicí na Hané a Loučanamahill between two villages of Haná region
lóchnót (si) lóchnô, -eš, -e, -emê, -ete, -óloknout (si)swig
laťka, latuškahrnec - hliněný, drátovaný - na mléko, na povidla eathern pot
lêštvapolice s háčky nebo s kolíčkyshelf
lêd, lêdilid, lidépeople
lêndatopolpoplar
lêpalípalime (tree)
lêskaskvrna, “znamení“white patch
lêskánifackováníslap (n.)
lêskanecpolíčekslap in the face
lêst, lêsti (ai lésti)list, listí (i listí) leaf, leaves
lêstinalistina, dokumentdocument
labónět (labónim, labóniš, labónijó)dělat něco před spanímdo something before go to bed
lacanklobouk (starý, mužský)hat (old, masculine)
lajer, lajernikkolovrátek, kolovrátkářhurdy-gurdy (street organ), person playing on it
lamozêt /sebó/ (lamozim, lamoziš, lamozijó)házet /sebou/toss, move restlessly
lancóchtulák, výrostek, klacek (původně pěší žoldnéř)rolling stone, hobo
lancat (lancám, lancáš, lancaji)toulat sestravage
lankvařêt (lankvařim, lankvařiš, lankvařijó)churavětunwell, be unwell
lapět (lapim, lapiš, lapijó)sedět sit, be seated
lapnót (lapnô, -eš, -e, -emê, -ete, -nó)sednout sisit down
laskalasičkaweasel
lata, latêzáplata, záplatypatch, patches
laterňalucernalantern
lavkalavičkabench (small)
lebanec, lepanecpohlavekslap on the head
lebeňalebka, hlavaskull, head (expressively)
ledachtórredaktoreditor, staffer
legátžidlechair
legrutrekrut, odvedenecdraftee
lelôjaliliefleur-de-lis, lilly
lelék, lelékêpletenec vlasů, copybunch of hair
letopéřnetopýrbat
letyrovat (letyrôjô, letyrôješ, letyrôjó)zdržovatdetain
lifrantzásobovačprovider
lifrovat (lifrôjô, lifrôješ, lifrôjó)dodávat, posílatprovide, deliver
lik, likêlék, lékydrug
litáni, gde liceš?být venku, kde jsi byl?be outdoor, where were you gadding?
litat (licô, liceš, licó)běhat, lítat ve smyslu běhat i lítatrun, rampage
litkupzapíjení uzavřené koupěcelebrate with a drink
lizt (lezô, -eš, -e, -emê, -ete, -zó)lézt, šplhatcreep (up)
lochpodzemní jáma; skrýš za válečných útraphiding place (underground)
lomfeštkorytotrough
londat (londám, londáš, londajó)toulat seramble, wonder
lozórkarosolkajelly drink
lozêt (lozim, loziš, lozijó)lézt, šplhatclimb
luňvlonilast year
lužkopostelbed
lucerkavojtěškalucerne
lunzúcht, lunzôchtsouchotiny, hladné úbytě (nemoc chudých)consumption, tuberculosis (illness of poor people)
lutrijaloterielottery
môčenikmučedníkmartyr
môckat (môckám, môckáš, môckaji)muchlovat canoodle
môcha, môchêmoucha, mouchyflee
môcháreklejsek šedý; chytá mouchytyrant bird
môchlat (môchlám, môchláš, môchlaji)mazlit, muchlat pet
môknót (môknô, môkneš, môknó)špitnout, ceknoutwhisper, utter a sound
máčkašlamastykamess (trouble)
máčkaomáčkasauce
mácat (mácám, mácáš, mácaji)poplácávat (mazlivě)pat
mácnót (mácnô, mácneš, mácne, mácnemê, mácnete, mácnó)udeřithit, club
mátnikmístnost na míchání krmiva, také truhlík na krmivoroom for preparing feed, also feed box
měřêcastará plošná míra (asi 0.2 ha)half acre
mělijmelí cizopasné na stromechmistletoe
mět (mám, máš, maji i majó)míthave
mélkazmýlenámistake
mžórat (mžórám, mžóráš, mžóraji)pomžikáváblink
móňaňouma, zakaboněnecsapead, clam
móčnicatruhla na moukubox for flour
mózovat (mózôjô, mózôješ, mózôjó)prohledávat, pátratfossick, search, scan
maňómaně, mimoděk, náhodouby chance
mačôraomáčka (nechutná)sauce (not too tasty)
mêš, mêšêčkamyš, myšičkamouse, small mouse
mêšniskomísto v poli po myších (holé)empty place in the field (after mice)
mêdylko, mêdylkamejdlíčko - cukroví různé chuti a barvysweet (in the shape of small soap, diff. taste & colour)
mačenkasrdíčko hlávkového salátucenter of lettuce
mênářmlynářmiller
mêslêvňamyslivnagamekeeper´s lodge
maři lestvratič (tanacetum balsamita)alecost
mařidróškamateřídouškathyme
macadylkoněkdo vhodný pro mácánísomebody for patting
magastrašidlo, stršící za tmyghost
magarecdříč (dělá jako osel)drudge (he works as a donkey)
makôtabudižkničemu, neužitečnýne´er-do-well
makôvkapalička mákupoppy head
makotalistnaté plodinyleafy farming products
makotinasměs všeho možnéhomixture
marôša, marôšemoruše (plody i strom)mulberry, mullberry tree
margélčíšníkwaiter
marhôlemeruňkyapricot
marinkakabátek (krátký, ženský)jacket (short jacket for women)
markótné, markótni ledichuravý, churaví lidéunwell, sick people
markótnit (markótnim, markótniš, markótnijó)churavětbe unwell
martinská sépkao sv. Martině “sypalo se“ obecním zřízencůmSt. Martin´ tax
masaté, -á, -ymasitýmeaty
masenkomasíčkoflesh, fresh flesh
maslinkamáselnicechurn
masné kostelnikšibal, filuta, šejdířtrickster
matenisečka s ovsem pro koněfeed for horses
materêjahnis z ránypus
mřéžkêkrajkylaces
matynkaotep zmrvené slámybale of straw
meďákčmelákbumblebee
medôvkêhruškypears (very sweet)
medicindochtorlékařphysician
megotat se (megotaji se)blýskat, třpytit sesparkle
megotavé, -á, -yblýskavý, -á, -églittery
melismeduňka (melissa oficinalis), máta vonnámint
meltónkêboty (kotníčkové, zapínané přes nárt sponkami)shoes (hooked up over insteps)
menované, menovaná, menovanyjmenovaný, jmenovaná jmenovanínominated
meza, mezkamez, mezkabalk
mezêvámezibetween, among
mezirkanezastavená mezera mezi dvěma stavenímispace between two buildings
mišanina, mišeninasměska obilícereal mixture
mišekpytlíkpouch, small bag
miškář, miškařzvěroklestičveterinary surgeon
mignót (mihnô, migneš, mignó)udeřithit (sb.)
mignót sebó spadnout, praštit seboufall down
michat (mišim, mišiš, mišijó)míchatshake
miliskovánimilováníloving
minôté, minôtáminulý, minulálast
mizgamízasap
mladé, mlači, némlačimladý, mladší, nejmladšíyoung, younger, youngest
mladicamladá ženskáyoung woman
mlatevňamlat (stodola, kde se mlátilo obilí)barn floor, trashing floor
mlatyfka mlat (stodola, kde se mlátilo obilí)trashing floor
mlezêvomléko (první po otelení krávy)colostrum
mličpryšec (euphorbia), někde také pampeliškaspurge (euphorbia)
mličenkomlíčkomilk
mošecplevel na roliweed
močêdylko, močêdlonádrž na máčení konopípond for dipping hemp
mocmnoholot, much
modrá pasekakonipas bílýwagtail
modré chebzšeříklilac
moja, mujmanželka, manželwife, husband
morák, morkakrocan, krůtaturkeycock, turkey hen
moresná školagymnasium v Chropyni, založené Českými bratřími school in Chropyně
mozêka, jit k mozêcezábava, jít na zábavulocal dance, go for local dance
mrčet (mrčim, mrčiš, mrčijó)plakat, kňourat, fňukatcry, whimper, mewl
mrančedlodítě často plačícíweepy
mrančet (mrančim, mrančiš, mrančijó)naříkat, plakat (pláču, pláčeš, pláčou)cry
mrcásekkořínek (drobný, titěrný)rootlet, small root
mrcola, mrcôlabudižkničemugood-for-nothing
mrholka, mrhôlkadeštíkshower
mrcha (mrcha chlap)nedobrý, nedobrá (nedobrý muž)bad (man)
mrkva, s mrkvijó (aji s mrkvó)mrkev, s mrkvícarrot, with carrot
mrkvósdejvorec mrkvovitý, planá mrkevcarrot (wild)
mrskutpomlázka - předmět Easter stick
mrskutová žêla, kôcar na mrskutpomlázka z vrbových prutůEaster stick made from willow sticks
muct (mužô, mužeš, mužó)mocican, be able, be allowed
munštoknásadagrip
mynojménoname
myst (metô, meteš, metó)utíkat, běžet, ale také méstrun, but also sweep
náčênekobklad (mokrý)compress
náčeninádobídishes
nářêtektrávnice, uvázaná přes zádacanvas (special one - for porterage of grass)
nádbanadějehope
náhlékpřeháňka, náhlý déšťshower (sudden rain)
náturnosťvznětlivostirascibility
návesničekmochna husí, rostoucí hojně na návsíchsilverweed
návratničekvratič (tanacetum vulgare)silver-lace
nérač, néračinejradějipreferably, like best
névéšledaonly, merely
našklôbat (našklôbô, našklôbeš, našklôbó)natrhat, naškubatpluck
nažit (nažnô, -eš, -e, -emê, -ete, -nó)nažnoutscythe
načôbat (načôbám, načôbám, načôbaji)nabít, našlehatwhip
načêstoúplně entirely
nabaňkat (nabaňkám, nabaňkáš, nabaňkaji)navést, namluvitincite
nabřênkat -inkat (nabřênkám, nabřênkáš, -aji)nabít (někomu)give good beating
nacecónit (nacecónim, nacecóniš, nacecónijó)nacedit, vyronitshed
naciemrchabitch
nacimbané, -á, -y, -inapitý, -á, -é, -í (pod parou)drunken
nacimbat (nacimbám nacimbáš, nacimbaji)vyplatit, poskytnout penízegive money
nacvekované, -á, -y, -inaplněný, -á, -é, -í (např. pytel), přesycený jídlemcramed
nadžgat se (načgám se, načgáš se, načgaji se) nacpat se, přejíst seeat to being fed up
nafôčené, nafôčená nafoukaný, nafoukaná (o člověku)swollen-headed
nahálocún; kvete na podzim “nahý“, mívaje listí jen z jarameadow saffron
nahál, nahálekocúnkvete na podzim “nahý“, mívaje listí jen z jarameadow saffron
najit (nandô, nandeš, nandó)najítfind
nakoptěnynatřeny koptem (např. kamna, řemení i boty)painted by oil
nalêskat (nalêskám, nalêskáš, lalêskaji)nafackovatslap (v.)
namancárêúplně, na cimprcamprentirely
nandótekdítě (milé)child
napôčenecnafoukanec, fouňabraggart
napácovat (napácôjô, napácôješ, napácôjó)napěchovatstuff
naplôt (naplôjô, naplôješ, naplôjó)naplivatspit
naposkoce, naposkokôpo ruce, k máníat disposal
napotforônaschválpurposely
napotpádit (napotpádim, napotpádiš, napotpádijó)potkat, natrefitmeet
naprdnót se (naprdnô, naprdneš, naprdnó se)urazit sebridle
narôckůň (náruční, tj. pravý ve dvojspřeží)horse (in a pair on the right)
naranônajednou, současněat the same time
nasêsovat (nasêsôjô, nasêsôješ, nasêsôjó)nahlížetlook in
naslopané, -á, -y, -inapitý, -á, -é, -í (pod parou)wiped out
nastrmélêt (nastrmélim, -š, -i, -imê, -ite, -ijó)narovnat, naskládatstack, pile
nazdechanézesláblý, před vypuknutím nemocienervated, just before being sick
neôtěkat (neôtěkám, neôtěkáš, neôtěkaji)neutíkatdo not run
neščápené, neščápenázatrápený, -á, hromský, -ádamned
nebêt (nésô, néseš, nésó)nebýtnot to be
nedoložné, -á, -y, -ichuravý, -á, -é, -íunwell
nedrgál, nedrganemotoralubber
nechtět (nechcô, nechceš, nechcó)nechtítdo not want
neicnénejedlýnot edible
nejit (nendô, nendeš, nendó)nejítdo not go
neořápané, -á, -y, -ihrubý, -á, -é, -í (nešikovný)maladroit
nerédné, -á, -y, -inešikovný, -á, -é, -í (nemající se k práci)unskilful
nesedaneposeda, tulákfitget, wanderer
nesvorčlivé, -á, -y, -i nesvorčlêvénesnášenlivý, -á, -é, -íintolerant
neteja (netyje)prosná kaše vařenámillet puree
nevêcválané, -á, -y, -inevychovaný, á, -é, -íill-mannered
nezapominkapomněnkaforget-me-not
nigdenikamnowhere
nijačênabudižkničemuwaster, good-for-nothing
nožéce, nožécamanůžky, nůžkamiscissors, by scissors
noženka, noženkênožka, nožkysmall foot, small feet
nyst (nesô, neseš, nesó)néstcarry
ošôstatrouba, hlupákdullard, fool
oščôranéokoralýstale
ošklôbat (ošklôbô, -eš, -e, -emê, -ete, -bó)oškubat, otrhatdeplume
oškrklé, -á, -y, -iopálený, -á, -é, -ítanned
oškvarkêškvarkyscraps (extract from animal oil)
ošpicovat (ošpicôjô, ošpicôješ, ošpicôjó)ořezat/osekat do špičky (tužku, kůl)sharpen
oštárat se (oštářô, -eš, -e, -emê, -ete, -ó se) piplat sefiddle with
oštaraostudashame, disgrace
oštarovat (oštarôjô oštarôješ, oštarôjó) piplat sefiddle with
oňóchat (oňóchnô, oňóchneš, oňóchnó)očichatsniff
očêbané, -á, -y, -i uplakaný, -á, -é, -ítearful
očazené, -á, -y, -i ôčazenéopálený, -á, -é, -ísinge
obá, obóchoba, obouboth (of two)
obědákvůz, na němž se při robotách dovážel oběd ze vsilunch carriage
obêčéné, -áobyčejný, -áordinary
obřislopovřislostraw binder
oblôpkovat (oblôpkôjô, oblôbkôješ, oblôbkôjó)líbat a hladit (od každého trochu)kiss and pet
oblezbôchtamlsoun, labužník (trochu úlisný)sweet tooth, epicure
oblict, obliknót (obliknô, oblikneš, obliknó)obléci, obléknoutdress
oborkaoborávka, orání kolem poleplowing
ocáďodsudfrom here
ocabořêt se (ocabořim, ocabořiš, ocaboři, ocabořimê, ocabořite, ocabořijó se) osopit se, utrhnout se (na někoho)speak sharply
ocasáčhadinec (echium vulgare)viper´s bugloss
od Kopečka po Hosténpo celé Hané (od Sv. Kopečku nad Olomoucí po Hostýn v Hostýnských vrších)at all over Haná Region (between two famous hills - Sv. Kopeček and Hostýn)
odmitat (odmitám, -áš, -á, -ámê, -áte, -aji)odebírat (při sušení sena)take away (during haymaking)
odplôt (odplôjô, odplôješ, odplôjó)odplivnoutspit
odpolaz poloviny, zpolahalf
odrbětkaděvče (malé), také drobek, kousekgirl (small), also bit
ofěrapeněžní milodar v kostelecharity (given money in church)
ofónět (ofónim, ofóniš, ofónijó)otálet, váhatprocrastinate
ofósat (ofósám, -áš, -á, -ámê, -áte, -aji)ojínitfrost
oflanecpohlavek, fackaslap on the head
oharek, oharkêokurek, okurkycucumber
ohřit se (ohřejô se, ohřeješ se, ohřejó se) ohřát sewarm
ohlavecohlávka, součást koňského postrojehalter
ohnót (ohnô, ohneš, ohnó), ohnót seohnout, ohnout se bend
ohnicaplevel hořčice polnímustard (plant)
ohniparavyrážka kolem ústrash, eczema
ohrňďóraneotesanecboor
ohrabečné koš, ohrabečnikvelký proutěný koš používaný při mlácenílarge basket
ohukané, -á, vêhukané, -ázakřiknutý, zakřiknutáshy, timid
ochôzovat (ochôzôjô, ochôzôješ, ochôzôjó)ochuzovatimpoverish
ochcapkêžerty, šoufkyjokes
ochebzêt se (ochebzim, ochebziš, ochebzijó se)oženit seget married
ochmaramrzutost, nepříjemnosttroouble, moroseness
ochométat se (ochométám, ochométáš, ochométaji se)obcházetgo around
ochozsoubor polnostícomplex of fields
okáleoči (velké)eyes (big)
oklóct (oklôčô, oklôčeš, oklôčó) otlouci - například omítku nebo hrnekchip sth. off
oklókat (oklókám, oklókáš, oklókaji)otloukatknock sth. Off
oklačêt -čit (oklačim, oklačiš, oklačijó)otlačitget bruise
okleščekosekaná větevcut off branch
oklipek, oklepovatsnop omlácený z prvního zrnasheaf
okresni ženichproutníkphilanderer
okružkêskrajkyheels
olêvatopol bílýpoplar (white)
omětákocastail
omastasprosťák, ale i jádrové krmivolout, but also feed
omigané, -á, -y, -iostříhaný, -á, -é, -í (hodně nebo ne příliš dobře)cut (too much or not nicely)
omigat (omigám, -áš, -á, -ámê, -áte, -aji)ostříhat (hodně nebo ne příliš dobře)cut (too much or not nicely)
onačéšijiný a lepší zároveňdifferent (and better)
opôščené, opôščenáopuštěný, opuštěnáalone
oplečivyšívaná náhrada šněrovačkybodice (laced, embroided)
opletamrzutost, nepříjemnostsullenness
oringle, oringlečkênáušnice, náušničkyearrings
orlovany spiseorazítkované úřední spisystamped agenda
osavosawasp
osépkêneštovicechickenpox
osêsovat (osêsôjô, osêsôješ, osêsôjó)obhlížethave a good look
osn, ale osmé, osmá, osmy, osmiosm, ale osmý, osmá, osmé, osmíeight, eighth
osnást, osnásté, osnástá, osnásty, osnáctiosmnáct, osmnáctý, osmnáctá, osmnácté, osmnáctíeighteen, eighteenth
ostatkêmasopustShrovetide
ostatkovy právov ostatky přebírala chasa opentlené právoShrovetide object
ostenka - ostenčêcapápěrka; polštář z ostenek, pápěrekpillow (special one)
otáď pocáďodtud potuddelimitation phrase
otěkat (otěkám, -áš, -á, -ámê, -áte, -jó)otékat (nedok.)swell, puff up
otřisnót se (otřisnô se, otřisneš se, otřisnó se)otřást seshake up
otict (otečô, -eš, -e, -emê, -ete, -čó)otéci (dok.)swell, puff up
pôčálka, pučálkahrách namočený, až pučí, a pak upražený (postní jídlo)pea (soaked and roasted)
pôčet, (pôčim, pôčiš, pôčijó), také pučêtpůjčitlend
pôckamíč z kravských chlupůball made from cow hairs
pôclenka, bacôlka baculka, plnoštíhlá ženaplump woman
pôdmistrstarosta (starší výraz pro představeného obce)mayor
pôchéřpuchýř, také nelichotivé označení povahyblister
pôk, pôkêpuk, puky, pupenec, pupencebud, buds
pôkačstřílečka z bezového prutupuffer from black elder´s stick
pôkalê o třê zdechêbafali o sto šestthey smoked peg away
pôkat (pôkám, pôkáš, pôkaji)bafat, kouřitsmoke a pipe
pôkat (pôkám, pôkáš, pôkaji)pukat, praskatburst, crack
pômpa hustilka, pumpapump (air, bicycle, …)
pôstotinapustina, poušťdesert
pôtna, pôtynkaputna, putýnka, škopek, škopíčektub
pôtra, potra, putramáslobutter
páčêt (páčim, páčiš, páčijó)vyvracetdisplace
páčêt se (páčim se, páčiš se, páčijó se)líbit sebe attractive
pácnót (pácnô, pácneš, pácnó)bouchnoutbash
pálkamakovička, hlava, hlavička, pálkahead (e.g. poppy head)
pámbuček, pámbičekpámbíčekGod
pápenistébla ohořelé slámystraw (charred)
párnikdruhý do párusecond to the pair
pěchórem, pěšórempěškyon foot
pěraknedlík kynutýdumpling (leavened)
pěrê s trnkamaknedlíky kynuté s povidlydumplings (leavened) filled with plum jam
péřpýrcouch-grass
póťpouťfair
póčêna, pókpavučina, pavoukspider´s web, spider
pók, póčênapavouk, pavučinaspider, spider´s web
pópjátkopoupátkobud, small bud
póteccestička ve vlasechparting
pótnikpoutníkwanderer
paščêkahuba, tlamamaw, trap
paňmámapanímámalandlady
pabócet se (pabócim, -iš, -i, imê, -ite, ijó se)potulovat sewander
packovat (packôjô, packôješ, packôjó)klopýtatstumble
pagnétybajonetysoldier´s knives
pajtlup (polní) pychtrespass
pajzáknůž (tupý)knife (blunt)
pajzloňzloděj, zlodějíčekthief
pakátlmalý a hubenýsmall and lean
paklékbalíčekpacket
paklêčkakrabičkapacket, small box
pakniportlicousysideboards
pakostit (pakostim, pakostiš, pakostijó)dělat tajnědo in secret
palétkalísteksmall leaf
palaškarákoskawhipping stick
palêcovat (palêcôjô, palêcôješ, palêcôjó)flákat se, chodit bez cílehang about/around
palazór, parazól, paraplideštníkumbrella
paliskokošatina na sušení ovocepunnet for drying fuits
panáčekknězpriest
pandrabaponravaworm
panidlopaničkaowner
panohakořen u stromuroot of tree
panohlavecpulectadpole
pantafiramistr, vedoucíforeman, chief
pantlékkoruna hanácké nevěsty (opentlená)bride crown
paplenabramborová kaše s povidly a mákempotato mash with plume jam
paprčatlapa, noha, pazourapaw, foot, mitt
paprčiroštíbrushwood
papratidroždíyeast
paradajskyrajče, rajské jablíčkotomato
pasárê (dělat)rámus, křik, lotrovinykerfuffle
paskôdit (paskôdim, paskôdiš, paskôdijó)dělat neplechudo mischief
paskřêvecvykutálený klukcrafty boy
paskřêvecosoba neupřímná, vykutálenácrafty person
paták, patákêtabletka léku, tabletkypill, pills
patálijabitva, nepříjemnostbattle, unpleasantness
přélázekplůtek (nízký, aby šel přelézt)small fence
přémět, přémětekvřed, vřídekpustule
přésênekpředsíň mezi kuchyní a dvoremhallway
přê- předpona obvykle avizující přání přidat “přêsol to“při- předpona obvykle avizující přání přidat: “přisol to“prefix indicating the desire of “addition“ e.g. “more salt“
přêšil snihnapadl sníhsnow fell down
přêjit (přêndô, přêndeš, přêndó)přijít (přijdu, přijdeš, přijdou)come
přêkladnikpícnik v maštalifodder box
přêkotólet (přêkotólim, -iš, -i, -imê, -ite, -ijó)přikutáletroll
přêtróblé, -á, -y, -ipřihlouplý, -á, -é, -ísimple-minded
pře- předpona obvykle avizující přebytek “přesolêl to“pře- předpona obvykle avizující, že je něčeho mnoho “přesolil to“prefix indicating “too much“ e.g. “oversalt“
Předinakopec u Prostějova, domněle střed Moravyname of a hill near Prostějov
předinapřední díl polefront part of a field
přehrbócet (přehrbócim, -iš, -i, -imê, -ite, -ijó)přefiknout (ženu)knock
přemuct (přemužô, přemužeš, přemužó)přemociovercome, conquer
přenyst (přenesô, přeneseš, přenesó)přinéstbring
přizlêvépřejícíwishing
patroprostor nad průjezdem do domu nebo do humnastorey
pešákêkoláče, šližkycake (local one)
pečetit (pečetim, pečetiš, pečetijó)rozhodně tvrditassert (firmly)
pecóchpecstove
pedôškapoduškapillow
pefélrozkazcommand, order
peklêt se (peklim, pekliš, peklijó se)zlobit se s něčímhave trouble with sth.
perótkaletka, křídlo (například z husy - na čištění pece)wing (e.g. goose wing - for cleaning stove)
perótkapírko na maštění plechu či pečivafeather for lubricating baking tray
pernicakvětináčflowerpot
pestvopsina, rozpustilost, šelmovstvíimpishness
petrolin, petrolinkapetrolej, petrolejkaparaffin
pcháčbodlákthistle
pchat (pchám, pcháš, pchajó)píchat, bodatsting
piščelholenní kostshin bone
pickaprostor na dřevo (pod kachlovými kamny nebo pecí)space for wood (beneath piled stove)
pict (pečô, pečeš, pečó)péctbake
piglovat (piglôjô, piglôješ, piglôjó) žehlitiron
pichlêčijehličíneedles
pijákklíštětick
pikétastrážguard
pinďórmalý muž, obecné označení velikostismall man, also general sign for size
pinka, pinkavapěnkavafinch
pinožêt se (pinožim, pinožiš, pinožijó)snažit se (někdy marně)take pains (sometimes vainly)
pinoženisnažení se, vypětí, úsilípains
piriálkulečník, biliárbilliards
piskořbrčko (nafukoval je jím měchýř při zabijačce)straw
piskorhubeňourscrag
pisttlouk na prádlostamper (laundry)
piznót (piznô, pizneš, piznó)udeřit něčímchuck
plôcar, plôcáreknádoba z pálené hlíny na vodu; míval úzké hrdloearthen jug (made from clay)
plôndrêkalhotytrousers
plôt (plôjô, plôješ, plôjó)plivatspit, spit out
pléščkatyčka do plotu (rozpůlený kůl)pale, picket
pléščkové plotektyčkový plotpaling
plň měsicaúplněkfull moon
placákobojek, krajkový límeccollar (laced)
platón, platóňákvůz (plochý, bez bočnic)wagon, waggon
pleščêt (pleščim, pleščiš, pleščijó)vrazit facku, uhodit slap/smack (in the face)
pleščêt sebó (pleščim, pleščiš, pleščijó)praštit sebou o zem, upadnouttumble, come down
pleskaté, -á, -yplochý, -á, -éflat
pletkê (plist pletkê)klevetitgossip
pliskéř, plêskéřpuchýřblister
plist pletkê (pletô, pleteš, pletó ... pletkê)klevetitgossip
plitké, -á, -ymělký, -á, -é (např. talíř)shallow
plkêkalhoty širokých nohaviclarge pants
plkat (plkám, plkáš, plkaji)klábosit, kecathave a chat
plotničekstřízlíkwren
plucárek, plôcárekhliněný džbán, nadoba obvykle baňatá s užším hrdlemsmall earthen jug
pošáblé, -á, -y, -i pošablenecpřihlouplý, -á, -é, -ísimple-minded
pošêkašikmoslant
pošepelêt (pošepelim, pošepeliš, pošepelijó)pošeptatwhisper
poštóchnót (poštóchnô, poštóchneš, poštóchnó)postrčitmove/push sbd, sth forward
poťôkanec poťôkanéhlupák 3silly person 3
požêva svačina (něco k jídlu) snack
požêva, s požêvójídlo, s jídlemfood, with food
poďôchlêt (poďôchlim, poďôchliš, poďôchlijó)pomačkatcrease
počôchlat se /v jídle/ (počôchlô, -eš, -aji)nimrat se (v jídle)nibble at dish
počévka hřichôpodšívka, původce nepravostíslyboots
počidit (počidim, počidiš, počidijó)obdělatcultivate
počlampat (počlampô, počlampeš, počlampó)pošlapat (na místě, např. curkovarnické řízky na siláž)trample
pořéčkôpozítříthe day after tomorrow
pobóchanec pobóchanéhlupák 2silly person 2
pobočákpostraněk, souč. koňského postroje, kterým dobytče táhnetrace (for horses)
pocmrdovat (pocmrdôjô, pocmrdôješ, pocmrdôjó)přicmrndávat, pomáhat při práci (ne mnoho)help (a little)
podávkêvidle na podávání sena n. slámypitchfork
podbilipodbělcoltsfood
podléčkêkryly nohu mezi holinkou a gatěmi; bývaly z bílého pergálupart of Haná man costume
podlahastropceiling
podli, podlivápodleby
podpózet (podpózim, podpóziš, podpózijó)popichovat, navádětincite, induce
pofósovat (pofósôjô, pofósôješ, pofósôjó)mazlit se vousy, třít vousy tvářpet with beard
poglgat (poglgám, poglgáš, poglgaji)pohltat, rychle snísteat quickly
pohnót (pohnô, pohneš, pohne, pohnó) pohni ! = pospěš !pospíšit (si)hurry up, shake a leg
pohongat (pohongám, pohongáš, pohongaji) pohoupatrock, dandle
pochramostit (pochramostim, pochramostiš, -ijó)pochroumat, zranitwound
pokóškapokušenítemptation
poklóct (poklôčô, poklôčeš, poklôčó)potloucismash
pokrentit (-im, -iš, -i, -ime, -ite, -ijó)pokazit, něco nemilého provéstspoil
pokuj (dé mně s tym pokuj!)klid, pokoj (dej mi s tím pokoj!)calm, quietude (keep calm!)
polénekpelyněkwormwood
polóbnót (polóbnô, polóbneš, polóbnó)políbitkiss
polivčákdžbán na polévku; ozdobný, nosívalo se v něm “do neděl“jug for carrying a soup
pompelôška, pompelichapampeliškadandelion
ponéprvpoprvéfirst time, the first time
poplantat (poplancô, poplanceš, poplancó)popléstmix up A with B
porciján, porculianporcelánporcelain, chinaware
poserklôčkahubený a slabýscraggy and weak
poslineksuš.ovoce pro přástevnice aby měly dost slin k poslinování nitídehydrated fruits
postraněksoučást koňského postroje, kterým dobytče táhnetrace (for horses)
posvětapouč, dračkaword - difficult to explain -:)
potírkatrdlice na vytírání pazdeří z vláken konopí, lnutool used in processing a flax
potáhat (potáhám, potáháš, potáhaji)obtěžovat (sexuálně, až znásilnit)harass (sexually)
potmělótnězáludně, potměšilemaliciously
potpoliš, potpoliškakřepelkaquail
potrnčené, -ánamazaný, -á povidlycovered with plum jam
povětrňák, větřákvětrný mlýnwind mill
povêkládat (povêkládám, -áš, -á, -ámê, -áte, -aji)popovídat sihave a talk
povrňovat (povrňôjô, povrňôješ, povrňôjó)příst, vrnět (obojí trochu)purr and gurgle (both a little)
pozlevkapo lehkulightly
práchélčertdevil
prčakozagoat
prčalegracefun
prančêt (prančim, prančiš, prančijó)smažitfry
prcina, prckazadek (dětský), zadečekback side of children
prclékháček na brdečku k jeho zavěšení na váhyhook on swingletree
prdolapopletamuddle-headed person
prdolêt (prdolim, prdoliš, prdolijó)mluvit hloupě, říkat nesmyslytalk foolishly
presbuřttlačenkaheadcheese
pretencipodíl otcovský, vůbec penízefather´s portion (money)
Primus Martinperkmistr města Prostějova (v 16. století)mediaval authority of the town Prostějov (16th century)
prošpléchlé, -á, -yvyzrazený, -á, -é, -í (prokeclý)revealed
probantovat (probantôjô, probantôješ, probantôjó)prohledatransack
probirovat (probirôjô, probirôješ, probirôjó)prubnout, zkusittry, attempt
propabócet (propabócim, propabóciš, -ijó)prochodit, protoulatwalk, wander
propchnót (propchnô, propchneš, propchnó) propíchnout pierce, perforate
ProstějProstěj - rytíř, který byl pravděpodobně zakladatelem Prostějovaname of knight - a founder of Prostějov
protiváprotiagainst, opposite
prskavecdrozd brávníkthrostle
pryfuňkzkouškaexam
psôt (psôjô, psôješ, psôjó)pomlouvat, nadávat (nedok.)malign, tongue-lash
psék, psécipes, psidog, dogs
psênkanedozrálé ovoce, nedokonalý člověkunripe fruits, imperfect person
psi jazéčekjitrocelribwort
psirňapsinec, ale také označení chladukennel, but also sign of coolness
ptanižebrotabeggary
ptat (ptám, ptáš, ptajó)prosit, žebratbeg
pučálka, pôčálkahrách namočený, až pučí, a pak upražený (postní jídlo)pea (soaked and roasted)
pučêt (pučim, pučiš, pučijó) ale i pôčetpůjčitlend
pulbirholičbarber
pulrôbldoklad o vykonané robotěcertificate of corvée (hist.)
purkhrad i zámekcastle (and chateau)
pusenkahubičkalittle mouth, kiss
pyropérofeather, pen
rôčenka, rôčenkêručička, ručičkylittle hand, little hands
rôdaprší-li za svitu slunečního, obilí zežloutne, padá ruda.weather in Summer (rain & sun)
rôdné duldůl na ruduore mine
rôka, rôkêruka, rucehand, hands
rômpléčekfrťan (malá sklenička)dram, snifter
rômplovat (rômplôjô, rômplôješ, rômplôjó)rumplovat, třást (víc, než casnovat)shake (more than twitch)
rônt, rôntem n. s rôntemhřmot, halas, se hřmotem, halasempother
rôntit (rôntim, -iš, -i, -imê, -ite, -ijó)stěžovat sicomplain
rápkatuřínturnip
rédit (rédim, rédiš, rédijó)tančitdance
rédovat (rédôjô, rédôješ, rédôjó) / rédit (rédim, rédiš, rédijó)řídit (něco, co jede - vůz, sáně, auto)operate a vehicle (carriage, sledge, car)
rélrýčspade
répanecrýpnutíprod
répat (répo, répeš, répó) rýt (do někoho), otravovatkid, needle
résovat (résôjô, résôješ, résôjó)rýsovatto draw
róblroubík na zavazování do povřiselgag for binding sheaves
rópêroupypinworms
rač, račiradějipreferably
rêž, ryžžitorye
račiradějipreferably
rêna okap eaves
rêpákrýč na řepu, také rypák, např. prasetemoney
rês, rêserys, rysydrawing (s)
rêzirezavý, -á, -é, -í, ale i ryzírust, rusty, but also pure
rêziryšavý, -á, -é, -íred-haired
rabôša, na rabôšôhospodská tabule pro záznam dlužníků, na dluhtable of debts in a pub
rabózet (rabózim, rabóziš, rabózijó)dělat hlukroar
rablovat (rablôjô, rablôješ, rablôjó)škrábat (třeba mešečka to ômi)scratch
rajskycukroví, které rozhazovala družička na svatbě před kostelemcandy (that was thrown around by bridesmaid)
rakôšákvůz (lehký) s bočnicemi vypletenými proutímcarriage (special one)
rakuvkaračí oko (vyháněli jím cizí tělesa z oka)tool for taking things from an eye
randléčkêkakost lučnícrane´s bill
rani (po ni bévá hrôbá)ranní mše sv., (pak je mše začínající kolem 10. hodiny)morning mass (then mass at ten)
rapaté, -áhrubý, poďobanýrough, blemished
rapaty (rôkê)drsné, sedřené (ruce)rough (hands)
raplkolerhothead
rapnót (rapnô, rapneš, rapnó)chytitgrab, take
rasovňákkožich (obyčejný, nezdobený)fur coat (ordinary, without decoration)
raubčikloupežník, uličník, darebák, pytlák (raubschuetz)robber
razňéš (razně, razňéš, nérazňéš)rychleji (rychle, rychleji, nejrychleji) faster (fast, faster, fastest)
reštnedodělekbacklog
rešteracirestaurace (ve smyslu hospoda)pub
režňák, rezňákplacka z výškrabku těsta; podplamenicegriddle cake
režná (starorežná)kořalka z žitarye-brandy
režniskorežné polerye field
rebářkapták rybák obecnýsea swallow
rebi očkopomněnkaforget-me-not
rebnikářkaracekseagull
rechtorřídící školyhead master of a school
renščákêpeníze (od rýnské?) money
rožčipkažena (osoba ženského rodu - posměšně)woman (derisively)
roždiroštíbrushwood
rožeňrohatina, na níž se v komíně udí masogrill in chimney (for smoking meet)
rožkaté, -árohatý (čert)devil
rožnót, rožit (rožnô, rožneš, rožnó)rozsvítitlight-on
rožnirohovýcorner (adj.)
ročni d. (na jaře, v litě, na podzêm, v zémně)roční dobyseasons (in ...)
ročni dobê (jaro, leto, podzêm, zêma)roční doby (jaro, léto, podzim, zima)seasons (Spring, Summer, Autumn, Winter)
roba, robêženská, ženskéwoman, women
robařzáletník, sukničkářphilanderer
robskoroba (analogie ke “chlapisko“)woman (big one)
rodičrodáknative
rohálroháč (brouk)stag beetle
rokétikřovíshrubbery
rola, na rolipole, na polifield, on the field
Romžaříčka, tekoucí Stražiskem k Prostějovuname of a small river
rozôlkanápoj (lehce alkoholický)dring (slightly alcoholic)
rozčapené, -á, -y, -irozkročený, -á, -é, -í (ale ne moc svižně)astride (not too briskly)
rozčeřópené (ořech)rozpuklýcracked
rozbêtovat (rozbêtôjô, -eš, -e, -em, -ete, -ôjó)rozházet, rozfofrovat, promarnitfritter away
rozblênkatrozezvonitring up
rozfrfnit (rozfrfnim, rozfrfniš, rozfrfnijó)rozdělat a nedodělat (o práci)start but not finish (when doing something)
rozhrňa (ótratná žena)žena úplatnávenal woman
rozchlôpat, rozchlôpacenérozcuchat, uvést vlasy do nepořádku, neučesanýmuss
rozmaraščené, -á, -y, -irozmačkaný, -á, -é, -í (roztřískaný)squishy, broken into pieces
rozmláskané, rozmláskanározbitý, rozbitádamaged
rozsivkanádoba na osivocontainer for seeds
rozvera, rozvernéveselost, šelmovstvícheeriness
ručenka, ručenky nebo rôčenka, rôčenkeručka, ručkysmall hand, small hands
ryž, rêžžitorye
ryglzávláčkacotter, split pin
rychtykdoopravdy, je to takreally, it is like that
rylkarourkatubule
ryngl, rynglekroužek (kroužky) s dírkoucirclet (circlets)
sôťdrť, sesypaná hlínarubble
sôchá bětapastuší tobolkapod
sôchá vrbastojka, stoj na rukou, na hlavěhandstand, headstand
sôchó vrbô stavětstavět se na hlavu, vzhůru nohamaupsite-down
sôchoprdhubenýscraggy, lean
sômirovat (sômirôjô, sômirôješ, sômirojópřemýšlet, spřádat plánymake plans, think
sômtět (sômtim, sômtiš, sômtijó)supětwheeze
síha, sáhstará délková mírafathom
sádmezník, hraničníkboundary stone
sádlêt se (sádlim, sádliš, sádlijó se)sedat, usazovat sesit down
sékorkavelorex, plátěná tříkolkamotor three-wheeler
sépknótstávat se sypkouget loose
sérsýrcheese
sésat (sésám, sésáš, sésajó)nakukovatpeep in
sésnót (sésnô, sésneš, sésnó)kouknout, (po)hledět look
sócisoudcejudge
sčôchnót se (sčôchnô, sčôchneš, sčôchnó se)sejít se, dát si srazmeet
sêčet (sêčim, sêčiš, sêčijó)syčethiss, hush
sêla, sêlô, sêlósíla, sílu, siloustrength
sêlnicasilniceroad
sên, sênek, sênečeksyn, synek, synečekson, boy, little boy
sêrňastudená místnostcold room
sêrka, sêrkêzápalka-sirka, zápalky-sirkymatch, matches
sêrovinaprochladlost, zkřehlostchilliness
sêvicapůda na poli (popelavá, sivá)soil in the field (cinerous, greyish)
samotižkêsaněsledge
sanicaspodní čelist; sanice - také část sanílow jaw-bone
sciplé, -á, -y, -išpatně vypadajícílooking badly
sečkařezankachopped straw
sedn, ale sedmé, sedmá, sedmy, sedmisedm, ale sedmý, sedmá, sedmé, sedmíseven, seventh
sednást, sednásté, sednástá, sednásty, sednástisedmnáct, sedmnáctý, -náctá, -nácté, sedmnáctíseventeen, seventeenth
seholêt drobně pršetrain lightly
sekáčdruh pavoukůkind of spider
seknót (seknô, sekneš, seknó)zasyčethiss
seknic, seknicasvětnice, místnostroom
semkasem, na toto místohitherward
schlôba, schlôbnéchlouba, chlubivýprive, boastful
schořtchořpole-cat
schořovicavydrovice, čepiceotter cap
schopschopnostability
sibérijazima (velká, nepříjemná)cold (strong, intensive - like in Siberia)
sicpanlavice u tkalcovského stavubench at loom
sict (sečô, sečeš, sečó)kosit, sekatcut
simnót (simnô, simneš, simnó)praštithit, strike, bash
simnót se (siml sem se, siml ses, simle se)minout - např. cílmiss
sjiždět (sjiždim, sjiždiš, sjiždijó)toulat se, shánětgad, wander
skópala, skópoňlakomecmeani, miser
skêvastříška klobouku, ale i skýva (chleba)brim, but also a slice of bread
skřêdylkapoklice, pokličkalid
skřênka, skřinkaklícka z bezových prutů (chytají se do ní sýkorky)small cage (for catching titmouses)
skládanka, skládankêkoláč, koláče - skládanka/ê se švestkami (a mákem)cake (local one, with plums and poppy seed)
skládat do not (skládám, -áš, -á, -ámê, -áte, -ajó do not)komponovat, psát hudbu (nedok.)compose
sklóct (sklôčô, sklôčeš, sklôčijó)stloucihammer, nail
sklóhnót (sklóhnô, sklóhneš, sklóhnó)sklouznoutslide
sklókat (sklókám, sklókáš, sklókajó)stloukat (nedok.)churn
sklačêt (sklačim, sklačiš, sklačijó)stlačitpress, compress
sklinka sklenice, sklenka glass, tumbler
sklopecvikýř ve štítu stavenídormer-window
skované, skovanáschovaný, schovanáhidden
skrzlêváskrzethrough
slônečko (kvítí)měsíčekmarigold
slônko, slônečkoslunko, sluníčkosun, small sun
slêmákhlemýžďsnail
slêva, slêvêslíva, slívyplume, plumes
sladká žêlapomlázková šlehačka ze sladkého dřevaEaster stick made from sweet wood
sladké, slači, néslačisladký, sladší, nejsladšísweet, sweeter, sweetest
slaksvlačecbindweed
slaměnkaošatka ze slámystraw basket
slepóchslepec, slepýšblindman, blindworm
sliknót (sliknô, slikneš, sliknó)svléknoutunclothe, undress
slizová ružaslezová růžerose
složêt do not (složim, -iš, -i, -imê, -ite, -ijó do not)zkomponovat (dok.)write music, compose
slze sv. Vavřêncapadání hvězd kolem 10. srpna nazývá lid slzami sv. Vavřincetears of St. Laurel (falling of stars in August)
smôteksmuteksadness
smêčkasmyčkaloop
smradlenarmencamomile
smrknót se (smrklo se)setmět se (setmělo se)get dark
smrtná svajbapohřební hostina za svobodnéhofuneral dinner party (for single)
smycatruskavec (fragaria elatior)knotgrass
sockávová sedlinadregs
sokolnosatec (krytorypec běloskvrnný, známý škůdce máku)snout beetle
sopláňnedospělá osobaunderage, under age
soplavéusmrkanýsnotty
sotortaška ze slámy nebo z lýkastraw bag
soturek, soturkêslaměná školácká torba, -ybag, bags (made from straw)
spírkahádkasquabble
spóščet (spóščim, spóščiš, spóščijó)spouštětset about
spózet (spózim, spóziš, spózijó)lézt někam, lozitclimb
spakostit (spakostim, spakostiš, spakostijó)sprovodit ze světa, vypít, snístdrink up, eat up
sparaspáry, neschůdná, rozrytá část krajejagged part of landscape
spřihspordispute
spiševádříveformerly, sooner
spichat (spichám, spicháš, spichajó)spěchathurry up
spichavé, spichavym krokem rychlý, rychlým krokem rapid, at a rapid pace
spirat se (spirám, spiráš, spiraji se)přít seargue, dispute
splachplašan, zbrklýhot-headed, rash
splknót si (splknô si, splkneš si, splknó si)popovídat sihave a talk, a chat
spodnicaspodní deska vozulower board of wagon
společňátkadvojčátkatwins
srce, srdečkosrdce, srdíčkoheart, small heart
srcuvkêtřešně - srdcovkycherries (in shape of heart)
srstkêangreštgooseberry
stárekpředstavený chasy a volíval se z jejího středu v ostatkyrepresentative during Shrovetide
stěrrozetřený semenec při tlačení oleje canary seed
sténak, sténé, sténá, stény, sténistejně, stejný, stejná, stejné, stejníin a same way, the same
starodružiníkprvní legionáři starodružníci, proslavení od Zborovalegionnaire from Zborov battle
střékačstříkačka (např. hasičská)syringe (e.g. for firemen)
střéknôtépřipitý, lízlýjolly, lit-up
střapčêt se (střapčim, střapčiš, střapčijó se)rozčilovat sebe irritated
střešňa, střešnětřešeň, třešněcherry, cherries
střempidlopotrhlýcrazy
střižêhahustá, těžká a rozlehlá mlhaheavy and large fog
střihnót (střihnô, střihneš, střihnó)čekat s napětímwait with a tense
střipekmiskasmall bowl
střizbé, -ástřízlivý, -ásober
stavsplavweir
stinadlopopravištěplace of execution
stolêca, stolêcežidlechair, chairs
stončêt, stončitdorůstat (peří u housat)grow up (plumage in goslings)
strôžêna, strôžênêostružina, ostružinyblackberry, blackberries
strécstrýconcle
strakamakaté, -á, -y, -ipestrý, -á, -é, -řícolourful
strakošťuhýk masojídekbutcher-bird
strmiščênastrnišťová jetelinastubble field clover
strmiskostrništěstubble field
strmisková řepavodniceturnip
strujoblečeníclothes
Sv. Řehořvolá sedláka do oračky (12. března)St. Gregory challenge (March 12)
svábolněsvévolněwilfully
svajbasvatbawedding-day
svalníčekrozchodník těžký (sedum acre)orpine
Svatojánpálení ohně na sv. Jana Křtiteletraditional St.John fire
svatojánsky kvitikopretina, kvítek čarovnickýox-eye daisy
svinsky hovnovětrný vítr (rozhazující mandele na poli)windy eddy
svitekbeneše (v Náměšti na Hané)pastry (local - from Náměšť na Hané)
svyst (svádim, svádiš, svádijó)svéstitempt
syrnicapolévka z tvarůžků nebo domácího sýrasoup made from cheese
tôšêt (tôšim, -iš, -i, -imê, -ite, -ijó)tušitanticipate
tôňatůněpool
tôžáklis na tvarohpress for curd cheese
tôdêma, tôdemtudythis way
tôplované, -á, -ydvojnásobný, -á, -édouble
tôránekturán obecný (erigeron acris); čarovné kvítí, nosící štěstífleabane
tôrkêňkukuřicecorn, Indian corn, maize
tôzevelicevery much, greatly
tôzinkêtolik (málo)so little
tělnétlustýfat, corpulent
těpnót (těpnô, -eš, -e, -emê, -ete, -ó)udeřit - jemně (dok.)strike (softly)
tépat (tépám, -áš, -á, -áme, -áte, -ajó)tlouci - lehce (nedok.)knock (softly)
taškêtaštičky plněné povidly nebo krupicífritters with plum jam
têlo, do têlatýl, v týlnape
tahóneksmyčka boteyelet in shoes
tahónkatažná krávadraught cow
tajčsousedská (tanec)Czech folk dance
tajakjakolike, as
takêrovněžalso, as well
talířekvěty kopretinblossom of oxeye daisy
talijánkaviržinkaVirginia cigar
tamocáďodtamtudthence
tanečnicataneční sáldancing hall
tarasopěrná zeďretaining wall
tarmakdobytčí trhcattle market
třist (třesô, -eš, -e, -emê, -ete, -ó)třástshake
třizbéstřízlivýsober
tehdová tehdy then
tentok, tatok (tymtok, tótok)tento, tato (tímto, touto)this
tentovat (tentôjô, tentôješ, tentôjó)dělat (cokoliv - univerzální sloveso)do (anything - universal verb)
teprov, teprová, teprov včêlteprve, teprve teďonly, only now
tetinatetaaunt
tháčekprovázek, popruh u loktuše; u kalhot šlesmall rope, braces
tihatěžkostheaviness
tihla, tihelnécihla, cihelnýbrick, made from bricks
tihlêčkažehlička n. cihličkaflat-iron
tinstínshadow
toť, toťky (časově), toť, toťka (místně)onehdy, nedávno; (místně) tu, zde, tamhlethe other day, here
tož, tož taknuže, tedyso, why, well
tolitolikso much
trômbelapřihlouplýsimple-minded
tróbatrouba (jak zařízení na pečení, tak o člověku)oven, also nitwit
tróbka, tróbkêkremrole, trubička, -y z listového těstaroll made from puff pastry
tróbské, -á, -y, -ščihloupý, -á, -é, -ístupid, dull
tród (bôde ti s tródem)špatný stav (bude ti špatně)bad state
tragačtrakař, kolečko bez bočnicwheelbarrow
tragačnicapovídavá, klevetivá žena (obvykle hubená)gossipy woman
trachtahostinabanquet, dinner
travnicaloktuše (plachta) na trávucanvas (for grass)
trcekmalá věc, drobekcrumb (small thing)
trckat (trckám, -áš, -á, -áme, -áte, -aji)poskakovat, hopsathop-skip, trip
trckavéhopkavýhopping
trdelnicazabijačková polévka tmavásoup made from pork blood and peeled barley
trdelnik, trdelnicatanečník, tanečnicedancer
trdlovat (trdlôjô, -eš, -e, -eme, -ete, -ôjó)tancovat (těžce), trmácetdance, trudge
trečafkáďcontainer (woodden)
tremteremsem tam, zmateněhither and thither
trháčekkošík na trhání ovocebasket for fruit
trilekřik, povykscreams
trklé, -á, -y, -ipřihlouplý, -á, -é, -ísimple-minded
trnčákkoláč s povidlycake with plum jam
trnčenépovidlovýplum jam (adj.)
trnka (strom i ovoce)švestka; trnke - povidlaplum-tree
trnkêpovidlaplum-jam
trocilkašiška chlebaloaf of bread
trokêneckywashtub
trpělkachocholoušcrest
trtat (trtám, -áš, -á, -áme, -áte, -aji)jít drobnými krokywalk by tiny steps
tryskatroubel dýmkystem
tumrle, tumrdlekolotočcarousel
tvargle, kvargle, tvaružkêsyrečky, tvarůžkycheese (made from curd)
tvaružeksléz (malva alcea)mallow
tvrzenipruh látky k trávnici (na odlehčení váhy držené rukama)stripe of cloth
tyntychmušelín, organtinmuslin
uďamsilák, obrgiant
untrcajkêspodní kalhotyunderpants
untrholtzábavaentertainment
vážkêváhy, dřevěná tyč na nošení putýnek s vodouwoodden stick for porterage water
všóstnót (všóstnô, -eš, -e, -emê, -ete, -nó)vtlačit sesqueeze
všêvavšivákson of a gun
vědět (vim, viš, vi, vime, vite, vijó)vědětknow
věko, věkavíko, víkacover, top
větřákvětrný mlýnwindmill
vězdička, vězdičkê, vězda, vězdêhvězdička, hvězdičky, hvězda, hvězdysmall star, small stars, star, stars
vězdicakopretinaoxeye daisy
véška n. zvéškavýškaheight
Véšoviceobec u Prostějovavillage near Prostějov
véšplechthláškastatement
véřêt (véřô, véřiš, véřijó)vyjeveně hledět jako výrstare
véborné, -á, -yvýborný, á, -éexcellent
véce, vécavajíčko, vajíčkaegg, eggs
vékôpvýkupnéransom (money)
véměnavýminekpart of house for retired
vénešněhonosněostentatiously
vénešné, vénešňéši, névénešňéšivychloubavý, -ější, nejvychloubavějšíostentatious
vépřehaoddechrest, relaxation
vépravazdlouhavě činící, tzv. šuchtošlengthy person
vévozúvoz, ale i skládkafarm-track (also dump)
vézvavýzvachalenge
vêôžêt (vêôžêjô, -eš, -e, -emê, -ete, -êjó)využítutilize
vêšňôpat (vêšňôpô, vêšňôpeš, vêšňôpó) vyslíditnose out
vêščerbané měsičekvykrojený srpek měsícecrescent of the moon
vêšprtat (vêšprtám, -áš, -á, -ámê, -áte, -ajó)vyhrabat se pomalu odněkudget slowly from
vêšprtnót (vêšprtnô, -eš, -e, -emê, -ete, -nó)odstranitremove from
vêštôchat (vêštôchám, vêštôcháš, vêštôchajivytlačit (například sáně do kopce)push up
vêštárat (vêštárám, vêštáráš, vêštáraji)objevitdiscover, reveal
vêštárnót (vêštárnô, -eš, -e, -emê, -ete, -ó)vydloubnout, vyrýpnoutpick out, poke out
vêštarovat (vêštarôjô, -eš, -e, -emê, -ete, -ôjó)odhalovat reveal
vêňórat (vêňórám, -áš, -á, -ámê, -áte, -ajó)vypátrat, vyčmuchat, vyslíditsearch out
vêčênit (vêčênim, -iš, -i, -imê, -ite, -ijó)vytýkat důrazněrebuke
včêl, včêlka, včêlkynyní, teďnow
včêléšisoučasný, á, -érecent
vêřict (vêřeknô, vêřekneš, vêřeknó)vyřknout, vypovědět, říciexpress
vêbêt (dceru) - vêbôdô, vêbôdeš, vêbôdóvyvdatmarry (daugter)
vêbřênknót (vêbřênknô, -eš, -e, -emê, -ete, -ó)vymňouknout, udělat špatnědo badly
vêbřêskovat (vêbřêskôjô, -eš, -e, -emê, -ete, -ó)vykřikovat halasněyell
vêcôdit (vêcôdim, vêcôdiš, vêcôdijó)vypít, vyprázdnitdrink up, drain
vêcôchtkanál, odvádějící močůvku z chlévacloaka, sewer for dung-water
vêcibrovat (vêcibrôjô, vêcibrôješ, vêcibrôjó)vychovat, naučit mravůmeducate, teach manners
vêdrapovat (vêdrapôjô, vêdrapôješ, vêdrapôjó) dolovat rummage
vêfóknót (vêfóknô, -eš, -e, -emê, -ete, -ó)vyfouknout, koupit někomu před nosem snarf, swipe
vêfrfnit (vêfrfnim, vêfrfniš, vêfrfnijó)pokazitdamage, break
vêhôdlované uhoněnýexhausted
vêjit (vêndô, vêndeš, vêndó)vyjít (odněkud i podařit se)go out (and also do manage)
vêkřákat (vêkřákám, -áš, -á, -ámê, -áte, -ajó)vylízat se z nemocicure
vêklôdit (vêklôdim, -iš, -i, -imê, -ite, -ijó)vykliditclean out
vêklôdit se (vêklôdim, -iš, -i, -imê, -ite, -ijó se)jít stranou, zmizetdisapear
vêkládat (vêkládám, vêkládáš, vêkládaji)vyprávětnarrate
vêklačêt (vêklačim, -iš, -i, -imê, -ite, -ijóvytlačitpush, press
vêkvérovat (vêkvérôjô, -eš, -e, -emê, -ete, -ôjó)vystrnadit, odstranitremove
vêlit (vêlejô, -eš, -e, -emê, -ete, -ó)vylítpour out
vêlitat si (vêlicô si, vêliceš si, vêlicó si)vyběhat, opatřit si (aktivně)get (sth. - actively)
vêlizat (vêlizám, vêlizáš, vêlizaji)vylézatcome out
vêlizt (vêlezô, vêlezeš, vêlezó)vyléztget out
vêopechané, -á, -ymazaný, vykutálený, -á, -écunning
vêpôčené, -á, -yvystrčený, -á, -éprotrusive
vêpôknót (jôž to vêpôklo)vypuknout (už to vypuklo)break out, begin
vêpchat (vêpchám, -áš, -á, -ámê, -áte, -aji)vypichovatpoke
vêpchnót (vêpchnô, -eš, -e, -emê, -ete, -nó)vypíchnoutpoke
vêpiglovat (vêpiglôjô, -eš, -e, -emê, -ete, -ôjó)vyžehlitiron out
vêplôt (vêplôjô, -eš, -e, -emê, -ete, -ôjó)vyplivnoutspit out
vêpleščêt (vêpleščim, -iš, -ijó)vykulit (oči)goggle
vêpleščené (-á, -y, -i)vykulený (-á, -é, -í)goggling
vêpleščenec vêpleščenávykulenec (ten, kdo se všemu diví)googly-eyed
vêplknót (vêplknô, -eš, -e, -emê, -ete, -ó)snést vejce, ale i nevhodně něco řícilay
vêpučet (vêpučim, vêpučiš, vêpučijó)vypůjčitborrow
vêpučivat (vêpučivám, vêpučiváš, vêpučivaji)vypůjčovatborrow
vêrêt (vêrêjô, vêrêješ, vêrêjó)vyrýtengrave
vêrêtyvyryto, vyrytéengraved
vêrust (vêrostô, vêrosteš, vêrostó)vyrůstgrow up
vêsésnót (vêsésnô, vêsésneš, vêsésnó)vyhlédnoutpeep out
vêsêsovat (vêsêsôjô, vêsêsôješ, vêsêsôjó)vyhlížet, zvědavě se dívatglance out
vêsiravévychrtlý, hubenýskinny
vêslepičêt (vêslepičim, vêslepičiš, vêslepičijó)prozradit, nevhodně řícireveal, let slip
vêsmradit se (vêsmradim, vêsmradiš, vêsmradijó se)vyprdět se, jít na procházku stroll (for health)
vêsočajzné, vêsočajzná, vêsočajznyvysoký, vysoká, vysoké (velmi - vysokánský, -á)tall
vêsoko, véš, névéšvysoko, výš, nejvýš(e)high, higher, highest
vêtělópit se (vêtělópim, -iš, -imê, -ite, -ijó se)zjevit se z čista jasnaappear suddenly
vařéchavařečkawooden spoon
vařbôchtatlustý, lenivýfatty, slug
vêvêskovat (vêvêskôjô, vêvêskôješ, vêvêskôjó)vykřikovat, křičetshout out, scream
vêviglané, vêviglaná, vêviglanyvykývaný, -á, -é uvolněný, -á, -éslack
vêvinót (si nohô) (vêvinô, -eš, -e, -emê, -ete, -ó) vymknout (si nohu)dislocate
vêvirat (vêvirám, -áš, -á, -ámê, -áte, -aji)vyvěratbubble up
vêvrbit se (vêvrbim, -iš, -i, imê, -ite, -ijó se)vybarvit se, objevit seturn out
vêvrznót se (vêvrznô, -eš, -e, -emê, -ete, -ó se)zmizet nenápadněvanish
vêvyst (vêvedô, vêvedeš, vêvedó)vyvéstmarch out
vêziblé, -á, -y, -ivyzáblý, -á, -é, -í (vychrtlý)skinny, scraggy
vêziblenavyzáblá (žena)skinny, scraggy woman
vajdasilný, tlustý a těžkopádný zároveňfatty
vajskakořalka ze žita (jen asi 20%) spirit from rye (light - 20%)
valašêt (valašim, valašiš, valašijó)lenošitlaze
valêt (valim, vališ, valijó), jôž povalimjít, už půjdugo, I am to go
Valováříčka u Prostějova, začínající od soutoku Romže a Hloučelysmall river near Prostějov, that starts from the confluence Romže and Hloučela
vantrokêdřevěná srážka na mlýnském náhonuwoodden raceway
varhánkêfoukací harmonikamouth organ
varmôžkaškraloup tvořící se při rozpouštění máslacrust
vdákat (vdákám, -áš, -á, -ámê, -áte, -aji) na nekymprosit někoho o něcobeg
vdajnána vdáváníready for marriage
veřtatdílnaworkshop, workroom
vedléšisousední, sousedneighbour
vedlivávedlenext to
vejit (vendô, vendeš, vendó)vejít (vejdu, vejdeš, vejdou)go in
velêčajzné velikánský huge, enormous
vemblódvelbloudcamel
vepřovicanepálená cihlabrick (not burnt)
verônkaslunéčko sedmitečnéseven-spot ladybird
vercajknářadíimplements
verglař, vergl flašinetář, flašinet, kolovrátek organ grinder, hand organ
veverôšaveverkasquirell
veznót (veznô, vezneš, veznó) vzít take
viřtlepárkysausage
vidět (vizô, vizeš, vidijó)vidětsee
vidlečkêjmelímistletoe
vigôlahruškapear
vichořêt se (vichořim, -iš, -i, -imê, -ite, -ijó se)rozčilovat sebe irritated
vichor, vichořêskovirch, silný vítrwindstorm, gale
vintrokzimníkgreatcoat
vitřêt (vitřim, vitřiš, vitřijó)jitřitkindle
vjohyjé - pokyn vozky k rozjezdu command of coachman for moving off
vlášeniźíněhorsehair
vlápat (vlápám, -áš, -á, -ámê, -áte, -aji)plácat, tleskat (nedok.)cla, applaud
vlápnót (vlápnô, -eš, -e, -eme, -ete, -ó)vlepit, udeřitgive sb. a slap
vlňákvlněný šátek, přehoz ramenscarf (woollen)
vlažêté, -á, -y, -ivlhký, -á, -é, -cídamp, moist
vlasaticakometacomet
vlaskalasiceweasel
vodica, vodičkatanečnice s níž se tanečník “vodí“dancer (female)
vodni kosledňáčekkingfisher
vokřéknót (vokřéknô, vokřékneš, vokřéknó)okřiknoutshout sb.down
voli ôchojitrocel ribwort
voznica dřevěná nádrž na vodu nebo močůvku tažená koňmiwoodden tank (usually dragged by horses)
voznicavozová plachtatarpaulin
vršveršverse
vršenanávršíhillock, knoll
vrapvráskywrinkles
vyst (vedô, vedeš, vedó)véstlead, guide
vzit (veznô, vezneš, veznó)vzíttake
vznyst (vznesô, vzneseš, vznesó)vznéstraise, bring up
z keré do keréco si počítwhat to do?
z pořádkêod čísla k číslu, popořádkuin succession
za staraza starých časů, dříveformerly
zôbit se (zôbim, zôbiš, zôbijó se)zubit segrin
zábarkazáminkapretence
záhrlákhliněný džbán s úzkým hrdlemjug (with a narrow neck)
zálôdazáludnosttreacherousness
zámět, zámětêzávěj, závějesnowdrift, snowdrifts
zámoračlověk na úmor, hubený člověkskeleton (skinny person)
zápověďdíl, kde byla pastva zapovězenaforbidden space (for pasturage)
záprtekzkažené vejcerotten egg
závdanekzálohadeposit
zóbkêkrajkylaces
zól, zólesál, sályhall, halls
zóvěřêt se (zóvěřim, -iš, -i, -imê, -ite, -ijó)zpronevěřit sebetray
zašôšknót (zašôšknô, -eš, -e, -emê, -ete, -ó)zašeptatwhisper
zaščôřêt se (zaščôřim, -iš, -i, -imê, -ite, -ijó se)zasmát sesmile
zašmórané, -á, -y, -i umouněný, -á, -é, -ígrimy, grubby
zêma, zêmêzima, zimywinter, winters
zêmnicazimniceague
zababôšêt se (zababôšim, -iš, -i, -imê, -ite, -ijó se)zamotat se šátkem, uvázaným “na babku“wrap (oneself) with scarf
zabrančêt (zabrančim, -iš, -i, -imê, -ite, -ijó)zaplakatcry
zagêglat (zagêglô, -eš, -e, -ámê, -áte, -ó)zašpinitbegrime
zagêglat (zagêglám, zagegláš, zageglaji) - nedok.ušpinitsoil
zahrbócet (zahrbócim, -iš, -i, -ime, -ite, -ijó)zaburácet, zahřmětrumble
zachômolêt (zachômolim, -iš, -i, -imê, -ite, -ijó)zachumlatbundle up
zachrtósêt (zachrtósim, -iš, -i, -imê, -ite, -ijó)zadávit, zardousitstrangle
zachtivavé, -á, -ychtivý, -á, -éeager
zaklôznat (zaklôznô, zaklôzneš, zaklôznó)zakázatforbid, prohibit
zakocóřet se (zakocóřim, -iš, -i, -imê, -ite, -ijó se)rozlobit seget angry
zakodrcat (zakodrcám, zakodrcáš, zakodrcaji)zakolísatstagger
zalikovat (zalikôjô, zalikôješ, zalikôjó)zatahovat cestu pentlemi (svatebčanům)close wedding gate with ribbons
zalivat rozmarynhojně pít, jako “do důchodu“drink a lot
zamegotatzatřpytitglitter
zapšknót (zapšknô, zapškneš, zapšknó)zasyknouthiss
zapacknót (zapacknô, zapackneš, zapacknó)zakopnout, zaškobrtnoutstumble, trip, trip up
zapackovat (zapackôjô, zapackôješ, zapackôjó)klopýtatstumble
zapchnót (zapchnô, zapchneš, zapchnó)zapíchnoutstick (verb)
zaracené, -á, -y, -iztracený, -á, -é, -í (skoro, někde schovaný)lost
zaranôsoučasně, najednouat the same time
zaskyzaseagain
zastavatelzástupcerepresentative
zavéřêt (zavéřim, -iš, -i, imê, -ite, -ijó)vytřeštěně pohledětstare
zavazet (zavazim, zavaziš, zavazijó)překážethinder
zavijákzávin, dlouhá buchtapie
zavróbit (zavróbim, -iš, -i, -ime, -ite, -ijó)zavinit, udělat si vroubekcause
zazerzené, zerzavé, zerzavá, zerzavyzrezavělý, rezavý, rezavá, rezavé (i o vlasech)corroded, rusty
zbózet (se) (zbózim, zbóziš, zbózijó)budit (se)wake up
zbêt (zbôdô, zbôdeš, zbôdó)zbýtremain
zbêti (nebêlo zbêti)zbytí, vyhnutí se něčemu (nebylo vyhnutí)evade
zbajat (zbajám, zbajáš, zbajajó)navést (dok.)incite, induce
zbředitdostat “břed“, křečesuffer from spasm
zbihat se (zbiháme se, zbihéte se, zbihaji se, zbihajó se) sbíhat se (o lidech)gather, come together
zborzbořeništěruins
zbrčeneczbrklýhot-headed
zbunikzbojníkbrigand
zdóvat (se) (zdóvám, zdóváš, zdóvaji)vzdouvat (se), nadouvatbillow
zdovědět se (zdovim, zdoviš, zdovijó se)dozvědět selearn, come to know
zdrhnót (zdrhnô, zdrhneš, zdrhnó)utéciescape, run away
zdurvzdordefiance
zdylka n. dylkadélkalength
zeškvrknót se (zeškvrknô, -eš, -knó se)scvrknout seshrivel
zebrat (zeberô, zebereš, zeberó)sebrattake away, filch
zejit (zendô, zendeš, zendó)vzejít, ujmout secome up, germinate
zejit se (zendô, zendeš, zendó se)sejít semeet, gather
zejit se (zende se mně - Tě - Vám - to) hodit se (hodí se mi - Ti - Vám - to)suit
zelênênedozrálé ovoce unripe fruits
zelênê, zelênabyliny, bylinaherbs, herb
zelené kuňkobylka (zelená)grasshopper
zeměžlôťzeměžlučcentaury
zemětřaszemětřeseníearthquake
zemsky, zemsky japkazemáky, bramborypotato, earth apple
zengnót (trôhla zengne)cinknout, zarachotittinkle
zepsôt (zepsôjô, zepsôješ, zepsôjó)pomluvit, vynadatdefame, call sb. names
zerz, zerzavé, zerzavárez, rezavý, rezavárust, rusty
zerzat (zerzám, -áš, -á, -ámê, -áte, -aji)rezivět (nedok.)corrode, grow rusty
zesliknót (zesliknô, zeslikneš, zesliknó)svléknoutundress
zezerzat (zezerzám, -áš, -á, -ámê, -áte, -aji)zrezivět (dok.)corrode, grow rusty
zgáleoči - nelichotivěeyes (un beautifully)
zgarbêstaré nářadí, náčiníold implements, kit
zgrblêt (zgrblim, zgrbliš, zgrblijó)skrblit, lakotitskimp
zhôstačastooften
zhlavecpolštářpillow
zhližet (zhližim, -iš, -i, -imê, -ite, -ijó)mračit sefrown
zhlidánimračení sefrown
zhlidat (zhlidám, zhlidáš, zhlidaji)mračit sefrown
zhlidnót sezahledět se (zahledí-li se nevěsta do komína,bude mít černooké děti)stare, gaze
zhnilé, zhnilálíný, línálazy
zhnilênahnilobaputrefaction
zhurôvzhůruawaked
zhurô pácemvzhůru nohamaupside down
zibst (ziblê mně rôkê)zábst (zábly mě ruce)freeze
zkôsêt (zkôsim, zkôsiš, zkôsijó)zkusittry, attempt
zkazevzkazymessages
zláščzvlášť, odděleněspecially, separately
zlé větrmrtvicestroke, attack
zlomirovat (zlomirôjô, -eš, -e, -emê, -ete, -ôjó)zpustošitdevastate
zmáchané, -á, -inapitý, napitá, napitíwiped out
zmélêt se (zmélim, zméliš, zmélijó se)zmýlit sebe mistaken, go wrong
zmerčêt (zmerčim, zmerčiš, zmerčijó)spatřitnotice, see
zmolavýmol, roklepothole, pot-hole
zmrhalka, zmrhanaděvče padlé, i svobodná matkafallen girl, also unmarried mother
zoduvka, soduvkasodovka, limonádasodawater, lemonade
zohlé, zohlázahnutý, zahnutábent, crooked
zončêt (zončim, -iš, -i, -imê, -ite, -ijó)znít plně, zvučetresonate
zpózet (zpózim, -iš, -i, -ime, -ite, -ijó)lozitcrawl
zpřikênapříčcrosswise, across
zpošêkazešikma, šikmo, bokemsideways, obliquely
zprčenépokažený, nepovedenýstillborn, failed
zrustvzrůststature
ztěkat se (ztěkám, ztěkáš, ztěkajó se)vztekat sebe angry
zteřêt, zteřêlé, zteřêláztrouchnivět, ztrouchnivělý, ztrouchnivělámoulder, mouldered
ztrnčenévylekaný, plašanfrightened, scared
zvêklé, zvêklá, zvêkly, zvêklizvyklý, zvyklá, zvyklé, zvyklíhabitual, customed
zvemnót (zvemnô, -eš, -e, -emê, -ete, -nó)zesílit (jako stelná kráva, které “sílí vemeno“)get stronger
zvetit (se) (zvetim, zvetiš, zvetijó se)zvednout se, získat opět sílyrecreate, restore